V rámci takzvaného participativního rozpočtu (PaRo) budou moci obyvatelé Kladna sami rozhodnout o tom, jakým způsobem zvelebí svoje město. V pokladně na projekty občanů je v letošním prvním roce vyčleněno celkem pět milionů korun. Ty získají autoři nejúspěšnějších projektů z řad veřejnosti, které si sami navrhnou.

„Chtěl bych, aby lidé dostali příležitost o svém městě také rozhodovat sami a mohli si něco vzít za své, aby si mohli říci: „To jsme prosadili my!" Když občané tuto možnost dostanou, budou si věcí, které se vytvořili na základě jejich nápadu, určitě i více vážit,“ zdůvodňuje své rozhodnutí podpořit tento druh projektu kladenský primátor Dan Jiránek. „Když lidé dostanou možnost, myslím si, že vymyslí spoustu věcí, které by nás na radnici třeba nenapadly. Nyní lidé dostanou šanci relativně rychlou cestou za pomoci odborníků svoji věc realizovat. Jsem proto rád, že se nám PaRo podařil prosadit," dodává Jiránek.

Podle jeho slov bude na prvním místě setkání s neziskovou organizací Agora CE, která PaRo v řadě měst připravovala. „Potřebujeme jejich podporu tak, abychom nedělali zbytečně chyby. Pracovnice magistrátu, které mají záležitost na starosti, získávají zkušenosti i v jiných městech, takže na letošní rozjezd bychom měli být dobře připraveni,“ dodává primátor.

Participativní rozpočet se v Kladně zaměří podle primátora na tři oblasti, v jejichž rámci budou moci lidé navrhovat konkrétní projekty. „Jsou to investiční akce ve veřejném prostoru do 500 tisíc, dále investiční akce do budov sloužících široké veřejnosti do jednoho milionu korun a komunitní neinvestiční akce pro setkávání v dané lokalitě, dodává primátor. „Co se týká budov, musí to být budova, která bude veřejnost hodně zajímat a lidé sami rozhodnou jestli ani nebo ne. Nebude o tom rozhodovat radnice,“ podotýká Dan Jiránek.

Město předpokládá, že výzvu k podávání návrhů vyhlásí ještě březnu a spustí informační kampaň. Veřejnost by pak mohla začít předkládat projekty v červnu, hlasovat se o nich bude až do konce září.

„Letos na podzim či na jaře příštího roku by již mohly začít práce na vítězných projektech v závislosti na jejich náročnost i průběh výběrových řízení na dodavatele staveb. Zároveň Kladno připraví druhý ročník PaRo, který by se mohl rozběhnout již začátkem roku 2020,“ uzavřel primátor.