Distanční forma komunikace byla pro pedagogy a úředníky složitější, přesto proběhly zápisy v pořádku. Celkem jich proběhlo 1092. Jako každý rok se ale některé přihlášky dvojily, jelikož rodiče dítě přihlásili do více školek najednou. „Takových případů jsme zaznamenali letos v Kladně 300. Jednalo se tedy o 792 skutečných zájemců o předškolní vzdělávání. Celkem 663 jsme mohli vyhovět a od září nastoupí do mateřských škol v Kladně,“ informoval kladenský primátor Milan Volf.

Kladenské děti mají přednost

Přednostně byly i tentokrát přijímány děti z Kladna od tří do šesti let. „Volná kapacita mateřských škol byla dostatečná pro umístění všech kladenských předškoláků, čtyřletých a tříletých dětí, včetně dětí z obcí, které mají s městem uzavřenu smlouvu, jako jsou Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a Makotřasy,“ konstatoval primátor.

U dvouletých dětí, nebo těch, které dovrší tří let během podzimu, bylo rozhodnuto na základě kapacit jednotlivých zařízení. Vyhláška o předškolním vzdělávání totiž již od loňského školního roku vyžaduje snížení počtu o dvě místa ve třídách za každé dítě mladší tří let. „I přesto se podařilo umístit 30 dvouletých dětí a 58 dvouletých dětí narozených v září a říjnu 2018,“ upozornil Milan Volf.

Naopak neumístěno zůstalo 85 kladenských dvouletých a 31 mimokladenských dětí, dále pak 13 starších dětí, které absolvovaly zápis pouze ve vybrané školce a nemají zájem o umístění do jiné školky s volnější kapacitou.

Požár nástup dětí odsunul

Na září letošního roku Kladno připravovalo otevření nové školky ve Vrchlického ulici s kapacitou 72 nových míst, což by umožnilo zapsat v mateřských školách většinu dvouletých dětí, snížit počty dětí ve třídách a bez problému zapisovat děti i v průběhu školního roku.

Přestavbu objektu však zásadně prodloužil požár, který v budově propukl na podzim loňského roku. „Jeho příčinou bylo proudové přetížení během rekonstrukčních prací, způsobené neodbornou manipulací. Vícenáklady na odstranění škod by měly být hrazeny z pojištění dodavatelské stavební firmy,“ připomněl primátor. Otevření nové školky tak město muselo o rok odložit. První děti bude moci přivítat nejspíš až v září 2022.