Tentokrát se pracuje na výstavbě druhého hospodářského pavilonu Mateřské školy Pod Kuklíkem. Staré budovy byly v nevyhovujícím technickém i hygienickém stavu, a to včetně toalet a zázemí pro zaměstnance. Praskaly podlahy i stropy, nefungovala vzduchotechnika v kuchyni. Energeticky i staticky nevyhovující montované dřevostavby byly strženy a vybourány základové desky. Nacházel se zde i nebezpečný azbest, který byl definitivně odstraněn a ekologicky zlikvidován.

"Vše původní nahradí kvalitní zateplené zděné objekty s novou střechou. Pavilony díky tomu splní nároky na energetickou efektivitu. Děti budou mít příjemnější světlejší prostředí a město zároveň ušetří provozní náklady na vytápění,“ sdělil vedoucí odboru školství kladenského magistrátu Petr Smetana. Zděná přízemí navíc v budoucnu umožní zvyšovat kapacitu školky kvalitními nástavbami.

Náklady na oba nové pavilony se odhadují na 60 milionů korun včetně DPH. Kromě stavby samotné budou provedeny i terénní úpravy na školní zahradě. Obnoveno bude následně i původní venkovní osvětlení.

V projektové fázi se zatím nacházejí i další investice, jako například plánovaná přístavba objektu Základní školy v Jiráskově ulici, díky tomu bude navýšen počet toalet.

Výuka na staveništi

Pedagogové a ostatní zaměstnanci školky se kvůli výstavbě museli naučit pracovat a žít na staveništi, přičemž část dětí docházela uplynulý školní rok do náhradních prostor mateřinky ve Vrchlického ulici. Veškerý ruch, přesun nábytku i dětí by měl ustat na podzim.

Jak potvrzuje zástupkyně ředitele Jana Vavříková, která působí ve švermovské mateřince 40 let, obrovský dík patří nejen městu Kladnu a firmě, která práce provádí, ale i všem zaměstnancům školky. „Je to opravdu velmi náročné pracovat a fungovat ve stavbě. Vážím si za to všech lidí z našeho kolektivu, kteří se po celou dobu skvěle zapojují a vše náročné snášejí a ochotně pomáhají i mimo běžnou pracovní dobu nad rámec svých povinností a za každého počasí. Kdo to nezažil, neumí si to představit. Jsem proto moc ráda, že se v naší školce sešla taková parta. Bez toho by to nešlo, stejně tak bez podpory města,“ říká Jana Vavříková. „Svoji zásluhu na zdaru akce má nemalou měrou i ředitel školy Petr Novák, se kterým se skvěle spolupracuje. I jemu patří naše velké poděkování,“ uzavřela Vavříková.

Práce poběží i na podzim

Vzhledem k náročnosti stavby práce částečně zasáhnou i do začátku nového školního roku. „Dvě třídy mateřské školy budou od září v prostorách MŠ Pod Kuklíkem, jedna třída nejstarších dětí bude po dobu nezbytně nutnou v tělocvičně základní školy v Jiráskově ulici. Koncem září bude pak obnoven plný provoz tříd školky Pod Kuklíkem. Rekonstrukce hospodářského pavilonu potrvá do října, to znamená, že do té doby se bude strava dovážet ze základní školy v Jiráskově ulici,“ doplnil informace pro rodiče Petr Novák, ředitel ZŠ a MŠ Jiráskova.

Od září se vrátí díky dokončení prací Pod Kuklíkem běžný provoz také do mateřské školy ve Vrchlického 2338. V uplynulém školním roce zde přechodně našly zázemí právě švermovské děti. Od září bude školka ve Vrchlického ulici provozována opět jako odloučené pracoviště 7. Základní školy a Mateřské školy Kladno, Vodárenská 2115. „Kapacita školky je 72 míst, děti budou rozděleny do tří tříd, kde se o ně bude starat šest kvalifikovaných pedagogů. V současné době máme ještě několik volných míst, která nabízíme k obsazení. Děti budou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu s názvem Poznávej svět s motýlkem, v němž je kladen důraz na všeobecný rozvoj dítěte. MŠ přistupuje ke každému dítěti dle jeho individuálních potřeb a požadavků,“ uvedla ředitelka 7. ZŠ Vodárenská v Kladně Zuzana Holečková.