Rezignaci Zdeňka Kuchyňky přijala rada Středočeského kraje. „Pan ředitel Kuchyňka byl ve vedení kladenského vlastivědného muzea od jeho samotného počátku, tedy úctyhodných 29 let. Kromě realizace celé řady skvělých výstav mapujících historii i historické osobnosti Kladenska se pan ředitel hlavní měrou podílel také na přípravě projektu Cestou uhlí a železa, jehož cílem je záchrana významné části technické památky a vybudování hornicko-hutnické expozice v areálu bývalého černouhelného dolu Mayrau. Za jeho dlouholetou a obdivuhodnou práci mu patří obrovský dík,“ oceňuje pracovní činnost pana ředitele Kuchyňky radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Odsouzení ve Věznici Vinařice převzali pololetní vysvědčení.
Vysvědčení převzali i odsouzení ve Vinařicích. Budou z nich řemeslníci i pekaři

Zdeněk Kuchyňka byl pověřen řízením Okresního muzea v Kladně v roce 1995. V roce 2003, kdy muzeum připadlo Středočeskému kraji jako novému zřizovateli, byl změněn název muzea na Sládečkovo vlastivědné muzeum podle jednoho ze zakladatelů muzea. V té době se také muzeum přestěhovalo z kladenského zámku do bývalé ředitelské vily Poldiny hutě v Huťské ulici. Zdeněk Kuchyňka se podílel nejen na rekonstrukci nového sídla, ale řídil rovněž stěhování a reinstalaci dvou částí stálé expozice přenesené z kladenského zámku.

Od roku 2009, kdy byla budova muzea po rekonstrukci nově otevřena, až do současnosti připravoval v muzeu celou řadu výstav. Kromě toho spravuje v rámci muzea také několik oborových sbírek, přičemž se zasloužil o zřízení tří nových – sbírky betlémů, sbírky numizmatických regionálií a v roce 2023 také unikátní sbírky pohlednic města Kladna.

Současná podoba náměstí Svobody v Kladně.
Náměstí Svobody změní za 50 milionů svou podobu. Zmizí loď a přesune se pomník

Výběrové řízení na nové vedení muzea bude vyhlášeno v příštích týdnech. Kandidáti musí mít vysokoškolské vzdělání a alespoň 2 roky praxe. „Hledáme člověka s úctou ke kulturnímu dědictví a tradicím se schopností tyto hodnoty nadále uchovávat a prezentovat. V průběhu výběrového řízení představí jednotliví kandidáti svou Rozvojovou koncepci Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, v rámci které bude výběrová komise hodnotit návrhy na uskutečnění výstav pro následující roky, návrhy odborných i popularizačních projektů pro širokou veřejnost, stejně jako návrhy na rozšiřování kolekce sbírkových předmětů spravovaných muzeem. Očekáváme rovněž nástin propojení a spolupráce institucí s podobným zaměřením,“ vysvětluje radní Švenda.

Sládečkovo muzeum v Kladně.Sládečkovo muzeum v Kladně.Zdroj: archiv muzeaSládečkovo vlastivědné muzeum sídlí v bývalé ředitelské vile Pražské železářské společnosti 10 min od centra města. Muzeum nabízí návštěvníkům seznámení s dějinami Kladenska od pravěku po počátek 20. století. Kromě stálých expozic je zde možné navštívit krátkodobé výstavy, přičemž pro děti jsou připravovány doprovodné aktivity – úkoly, hry či dílničky. Hornicko-hutnická historie regionu je prezentovaná v pobočce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích. Tento areál bývalého dolu obsahuje nadzemní vybavení včetně unikátních těžních strojů, dále hornickou expozici a simultánní štolu. Dětem v areálu slouží unikátní industriální hřiště. Muzeum zajišťuje také prohlídky raně středověkého hradiště Budeč s rotundou sv. Petra a Pavla či rekonstruovaného bunkru lehkého opevnění u Bratronic.
Zdroj: Středočeský kraj