"Autobusové nádraží je zastaralé, dlouhodobě neudržované a zároveň naddimenzované. Město má již připravený projekt, který počítá s osmi zastřešenými nástupišti, čekárnou, toaletami, se zázemím pro řidiče. Co chtěla opozice řešit za 345 milionů, dokážeme udělat za čtvrtinu. Dotace, o které mluví, byla jen na papíře. Například náklady milion korun na jedno parkovací místo, připadaly i poskytovateli dotace nepřiměřené, a tudíž by je neposkytl. Jen to potvrzuje, že ekonomika projektu byla nesmyslná," říká Lukáš Hanes, radní pro rozvoj Kladna.

Podle bývalého primátora Milana Volfa, který byl u zrodu nyní kritizovaného návrhu, byla jejich myšlenka vizionářská s jasným pohledem do budoucnosti. Autobusové nádraží, které současná radnice zmodernizuje, sice vyhoví potřebám cestujících, ale v žádném případě neřeší území komplexně. Cílem původního projektu bylo vybudovat díky stomilionové dotaci v místě i podzemní parkoviště, obchody, byty a kanceláře. Což předpokládalo finanční návratnost. Autobusák by se propojil s pěší zónou a došlo by k jejímu oživení. Spodní část terminálu by se dále napojila na současnou průmyslovou zónu, kde je předpoklad, že i tímto směrem se město rozroste.

"Šedesát milionů za to, co navrhuje pan Hanes, jsou vyhozené peníze. Půjde defakto jen o rekonstrukci stávajícího stavu s redukcí a vybudováním parkoviště na místě zrušených stání. Zelené střechy střechy už byly i v našem projektu. Vypadá to spíš, že radní pro rozvoj města nemá ani představu o tom, co má s prostorem vlastně dělat. Takto jen na mnoho let zastaví rozvoj dané lokality. Bez podzemního parkování nebude možné postavit jeden jediný byt ani kancelář," říká Milan Volf.

Současné vedení města však při hledání úsporných opatření chce jít trochu jinou cestou. "Mluvit o vyhozených penězích ve chvíli, kdy chtěli to samé postavit čtyřikrát dráž, je úsměvné. Myslím, že pro lidi je důležité, aby ostuda, co tam je nyní, zmizela. Bývalý primátor měl na rekonstrukci nádraží deset let ve funkci, reálně ale neudělal nic,“ dodal Lukáš Hanes, radní pro rozvoj města Kladna a dodává, že cílem stávajícího projektu je umožnit další rozvoj na pozemcích města, a ne je znehodnotit megalomanskou betonovou stavbou.

"My na rozdíl od opozice začali dopravní studií a z té projekt vychází a zohlední tedy reálné potřeby Kladeňáků. Staré nádraží bylo tak velké, protože obsluhovalo Poldi, potvrzovat ten rozsah nyní, by byl nesmysl. " 

V dohledné době navíc změní svůj koncept i sousedící Lidl. Vedením města jedná i s dalším investorem, aby původní záměr stavby Kauflandu vedle pracovního úřadu byl přehodnocen a místo supermarketu vznikla na území bývalé Maďarky nová čtvrť pro bydlení s obchody v parteru.