Bytový fond v Kladně disponuje 1964 byty a chátrá. Úprava sazebníku je prvním krokem ke změně. V roce 2020 by do oprav bytů mělo jít 31 milionů korun, tedy o 20 milionů více než letos. Město je navíc připraveno pomoci potřebným při žádosti o příspěvek na bydlení. „Byty musíme přizpůsobit potřebám starších generací. Zaměříme se na budování bezbariérových vstupů, výměny van za sprchové kouty, nebo úpravy kuchyní,“ uvedl primátor Dan Jiránek a zdůraznil, že dosavadní nájemné nepokrylo ani nutné opravy, natož chystané větší zásahy.

V bytových domech je potřeba investovat i do bezpečnosti. Ve společných prostorách se často zdržují lidé bez domova a vandalové. „Část peněz vybraných po změně nájemného bude vloženo do této oblasti,“ řekl Petr Hašek, radní pověřen řízením městské policie.

Městské bydlení zůstává nejvýhodnější

Nová základní sazba 82 Kč/m2/měsíc je hluboce pod obvyklou výší nájmu v Kladně – ta podle místního pracoviště úřadu práce činí 194 Kč/m2/měsíc (pro byty do 40 m2), respektive 144 Kč/m2/měsíc (pro byty nad 40 m2). Právě hodnoty uváděné úřadem práce se používají jako základ pro výpočet doplatku na bydlení. Z toho je zřejmé, že úprava sazeb by neměla ohrozit obyvatele s nízkými příjmy. 

O 20 milionů korun více na investice už v roce 2020

Kladno má momentálně ve svém majetku 1 964 bytů, což je výrazně více než v jiných českých městech. Už v roce 2020 by do jejich oprav mělo jít o celých 20 milionů více než v letošním roce, celkem tedy 31 milionů korun. „Na rozdíl od v zásadě údržbářských prací budeme mít nově prostor na investice, které budou skutečně vidět. Chystáme například opravy střech, balkonů, společných prostor, výměny vchodových dveří a další větší projekty, které zlepší nájemníkům komfort bydlení,“ naznačuje plány radnice náměstek primátora Tomáš Kutil.

Samostatnou kapitolou jsou pak byty ve věžových domech. Památkově chráněné stavby potřebují po více jak 60 letech od dokončení kompletní rekonstrukci fasád a stavebně technických konstrukcí. Náklady na tyto akce převyšují kapacity městského rozpočtu, proto už teď město intenzivně hledá pro financování celého projektu vhodné dotační tituly. 

Nová základní sazba také zhruba odpovídá ceně za městské bydlení v jiných městech. Například v Příbrami se měsíčně za čtvereční metr platí 80 Kč, v Berouně 77,28 Kč, průměr za městské části Praha 5, 6 a 7 činí 139 Kč.