„Velkým problémem Kladna je ale také mnohonásobné překračování limitů pro rakovinotvorný benzo-a-pyrenem. Znečištění ovzduší přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí," sdělil odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika CpŽPZ Miroslav Šuta.

Podle zprávy Státního zdravotního ústavu mělo znečištění prachem v České republice za rok 2012 na svědomí zhruba 5500 předčasně zemřelých lidí a 1800 vážně nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno po pětatřicet dnů ročně. Z údajů Českého hydrometeorologického ústavu ale vyplývá, že monitorovací stanice ve Švermově překročila do 2. března stanovený limit už šestatřicetkrát.

„Loni zde byla smogová kvóta vyčerpána zhruba o dva týdny později. Denní limit byl pak za celý loňský rok překročen osmdesátkrát," konstatoval Šuta.

„Také celoroční průměrné koncentrace prachu na Kladensku překračovaly v uplynulých letech na některých stanicích zákonný limit. Hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací pro ochranu lidského zdraví nebyly dodrženy v žádné z měřících stanic," doplnil Šuta.

Podle primátora Kladna Dana Jiránka je problémem Švermova jeho poloha v údolí. „Nechci to bagatelizovat, ale zbytek Kladna má lepší ovzduší než lázeňská města. Kdyby byly měřící stanice umístěny v jiných obcích obdobně položených jako Švermov, byly by v nich výsledky měření stejné," uvedl primátor.

Město Švermov plynofikovalo a poskytuje jeho obyvatelům dotace na ekologicky šetrnější kotle. Problém by ale mohla podle primátora vyřešit až změna systému mýtného, které by odklonilo těžkou nákladní dopravu, která tudy projíždí, po jiných trasách.