Slavnostní večer se uskuteční v Divadle Lampion, kde bude po předání ocenění uvedena hra Zdravý nemocný.

Letos Cenu Statutárního města Kladna získá tanečnice Hana Bokrová a legendární trampové, bratři Ryvolové. Mirko Miki Ryvola ji převezme v zastoupení a Jiřímu Wabi Ryvolovi bude udělena in memoriam.

Nově budou uděleny i dvě ceny primátora. První Lubomíru Gregorovi za dlouholeté bezplatné dárcovství krve a nezištnou pomoc neznámým lidem. Druhá pak handicapovanému Radku Procházkovi za úspěšnou reprezentaci České republiky a Kladna na paralympijských hrách v Pekingu a Londýně.