Kraj tak, zjednodušeně řečeno, reagoval na fakt, že kvůli OOP nově příchozí v celém městě nedostávali doplatky na bydlení. Radnice nyní připravuje nové opatření.

Pro Kladno není situace se zrušením bezdoplatkové zóny k 31. březnu vůbec jednoduchá. Existují důvodné obavy, že v něm opět naroste obchod s chudobou. Byl by to i důsledek toho, že se OOP za minulého vedení radnice špatně připravilo a týkalo se celého města.

„V minulosti se v Kladně připravil zmetek, který, zjednodušeně řečeno, tvrdil, že se tu úplně všude obchoduje s chudobou. To je samozřejmě nesmysl, vezměme si například školky, školy, hřbitovy, koupaliště apod.,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: „Aby se situace vyřešila systémově, bylo by velmi vhodné upravit systém sociálních dávek, minimálně sloučit do jedné dávky na bydlení. Vhodná by byla i důkladná daňová kontrola pronajímatelů nemovitostí, kam směřují dávky na bydlení.“

"Krajský úřad rozhodl o zrušení opatření obecné povahy, protože obsahově porušovalo právní předpisy a proces vyhlášení provázelo několik pochybení. Diskutabilní je především požadavek na celoplošné opatření, které prosadil bývalý primátor Milan Volf," říká statutární náměstek primátora města Kladno Tomáš Kutil a dodává: "Nyní bude naší snahou pokusit se chybné rozhodnutí minulého vedení města napravit a zamezit nesystémovému přesouvání obyvatel. Prvotním krokem bude proces, který povede k vyhlášení opatření obecné povahy pouze na skutečně problematických místech, tak aby bylo plně v souladu s právními předpisy. "

Hrátky s pamětí pokračují o sobotách.
Hrátky s pamětí pokračují o sobotách

Na to bývalý primátor Milan Volf (Volba pro Kladno), který kritizované OOP v Kladně zavedl, reaguje slovy:

"Opatření obecné povahy bylo tehdy jedinou zákonnou možností, jak zastavit vyplácení doplatků na bydlení nově příchozím. Více než rok trvající bezdoplatková zóna jednoznačně prokázala, že její zavedení nepřineslo sociální krizi, naopak vedlo k uklidnění situace a snížení kriminality ve městě," zdůrazňuje Milan Volf.

"To, že bylo OOP zrušeno, se stalo kvůli nečinnosti stávajícího vedení města, které nezasáhlo do rozhodování kraje, nijak nevstoupilo do správního řízení. Na posledním zasedání zastupitelstva předjímal primátor Dan Jiránek rozhodnutí kraje. Svým postojem plní sliby koaličním partnerům, zejména Kladeňákům. Je to jednoznačný ústupek seskupení Kladeňáci a jejich snaze otevřít Kladno nepřizpůsobivým obyvatelům. Není tajemstvím, že vedení města uvažuje o ubytování pro stávající obyvatele sociálních ubytoven, a to včetně mobilních domů či obytných kontejnerů umístěných na katastru města," je přesvědčen Volf. Situace je podle něj o to horší, že aktuálně bude zrušena ubytovna v Libušíně, její obyvatelé se mohou rychle přestěhovat do Kladna.

"Opatření bylo zrušené proto, že porušovalo zákon. Ano, přišlo to v nešťastnou dobu a ještě před rozhodnutím Ústavního soudu, kde je podnět senátorů, kteří celoplošené bezdoplatkové zóny také kritizují. Kam bychom ale přišli, kdyby se všechna města v republice kompletně stala bezdoplatkovými zónami? Začali bychom vystěhovávat lidi za hranice?," ptá se statutární náměstek primátora města Kladno Tomáš Kutil a dodává: "Smutné je, že když někdo něco špatně připraví, tak kritizuje jiné, i když za chybu může sám. Chceme teď připravit systémové a funkční opatření v souladu s platnými právními předpisy. "

Spalničky - ilustrační foto
Počet případů spalniček roste, ve středních Čechách jich je 17