„Nový sběrný dvůr by měl vzniknout v průmyslovém areálu ve směru na Velké Přítočno. Vše je ale zatím v jednání,“ řekla mluvčí kladenské radnice Lucie Steinerová.

V návaznosti na úpravu poplatku za svoz odpadů (zvýšení z 600 na 780 korun) hodlá navíc město mnohem důsledněji postupovat proti dlužníkům a v krajních případech je připraveno přistoupit i k exekucím.

Loni Kladno provedlo hloubkovou kontrolu úhrad za odpady, a to od roku 2014. Výsledky ukázaly, že své platby vůči městu nemá v pořádku mnoho obyvatel Kladna. „Dalším krokem proto bylo rozeslání složenek s dlužnou částkou zhruba dvaceti tisícům lidí, aby mohli své chybějící platby uhradit. Zatím bez sankcí. Tímto opatřením se podařilo už v polovině loňského prosince vybrat téměř sedm milionů korun,“ informoval náměstek primátora Tomáš Kutil a dodal: „Pokud bude pro někoho problém zaplatit částku jednorázově, může si sjednat splátkový kalendář. Do budoucna je nutné přijmout taková opatření, která podobné situaci zabrání. Upomínat na zaplacení poplatků za odpady po několika letech není výhodné ani pro město, ani pro jejich plátce.“

Na základě množících se žádostí obyvatel rozvíjí Kladno také systém ukládání bioodpadu z domácností do komunitních kompostérů.