Součástí programu byly divadelní scénky a hry. Lektoři v kostýmech žabáka Bata a ježka Asíka si s dětmi si povídali a pod jejich vedením plnily děti jednoduché tematické úkoly.

V rámci Recyklohraní navštívili lektoři v listopadu a prosinci kromě kladenské mateřinky celkem 15 mateřských škol v Praze a ve Středočeském kraji.

„Považujeme za důležité, aby už malé děti získávaly správné návyky a bylo pro ně zcela přirozené, že vysloužilé elektro a baterie je třeba předat na recyklaci,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní a dodává: „Máme radost, když vidíme, že už děti v mateřinkách jsou schopné tyto principy pochopit. Musí je to však bavit a o to se naši mladí lektoři v rámci programu Recyklohrátky se zvířátky velmi snaží.“

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 850 škol. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody.