Pitná voda v Dejvicích byla kontaminována při výstavbě bytových domů a následném vniknutí odpadní vody do slepého ramene vodovodu, které nebylo zakresleno v mapách.

„V sedmdesátých a osmdesátých letech byla při stavbě nově vznikajících sídlišť nejen v Praze, ale i Kladně, používána k rozvodům pitné vody potrubí vyrobená z nekvalitních materiálů, která dnes způsobují řadu problémů, jako jsou například praskliny či netěsnosti hrdlových spojů," řekl primátor Milan Volf.

„Rovněž se na špatném stavu vodovodního potrubí podepsaly dříve známe akce Z, kdy se budovaly vodovodní sítě bez dodržování vhodných technologických postupů. 
S tím vším se musíme dnes potýkat," zmínil primátor.

Ve spolupráci se SVAS podnikl kroky směřující k pomoci zasažené oblasti. Společnost poskytla výše jmenované pražské městské části desítku voznic zajišťujících náhradní zásobování pitnou vodou oblasti Dejvic. „Zároveň jsem se s provozovatelem vodovodní sítě 
v Kladně dohodl na zvýšeném sledování kvality pitné vody v rizikových oblastech a preventivní kontrole obdobných možných zdrojů znečištění," uvedl primátor Volf.

„Zahájili jsme kontrolu ve městě Kladně i celém provozovaném regionu za využití podkladů z geografického informačního systému a nasazení nejmodernější techniky," upřesnil generální ředitel SVAS Jakub Hanzl. „S městem Kladnem a Vodárnami Kladno – Mělník podnikneme všechny kroky ve snaze předejít situaci, kterou 
v těchto dnech zažívá Praha 6," konstatoval Jakub Hanzl.

Všem popsaným krokům předcházela řádná valná hromada společnosti Vodárny Kladno – Mělník, která rozhodla o změně ve svých statutárních orgánech. Primátor Kladna Milan Volf a jeho náměstek Přemysl Mužík (oba Volba pro Kladno) nahradili 
v představenstvu předchozí reprezentanty radnice Miroslava Bernáška a Radka Větrovce (oba ODS).