Zakládací proces svazku, který už schválili kladenští zastupitelé a jehož lídrem bude samo město, již jde do finále. Klíčovým úkolem je dostát požadavku evropské legislativy a v budoucnu zásadně snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládkách. Nový zákon o odpadech přitom začal platit 1. ledna a zohledňuje závazné požadavky Evropské unie v této oblasti.

Stanovuje například, že obce musí zajistit, aby do roku 2030 klesl podíl skládkovaného odpadu, zvláště směsného, až zhruba o třetinu. „Je to rozumný krok, který má zajistit, abychom nebyli zavaleni odpadky. Je jich čím dál více a jejich likvidace představuje závažný problém, který pouze třídění nevyřeší. Pro část tříděného odpadu se totiž obtížně hledají zpracovatelé. Důležité je především snížit produkci odpadů, a to může ovlivnit každý z nás,“ sdělila náměstkyně primátora města Kladna Petra Melčová.

A připomněla, že břemeno v podobě snížení produkce odpadu spadne na jednotlivé obce, ale ony samotné by nebyly schopné náročný úkol splnit. „Společně ve svazku mají i menší obce větší šance závazku dostát a Kladno se rozhodlo pomoci,“ dodala.

Jedním z měst, které se do svazku připojilo, jelikož si uvědomují, že se bez silného partnera neobejdou, je například sousední Buštěhrad. „Víme, že za pár let bude platit zákaz skládkování a pravděpodobně se to bude řešit spalovnou, která by mohla pro nás být například v Mělníce. Ta pochopitelně nebude uzavírat smlouvy s jednotlivými obcemi. Ideální je vždy větší subjekt. I proto jsme se do svazku připojili,“ sdělila starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková.

Připomněla, že se v rámci svazku budou probírat i další důležitá témata, které je lepší řešit koncepčně pro větší území. „Slibujeme si od toho, že právě toto se vznikajícímu svazku podaří,“ dodala.

Kromě problematiky odpadového hospodářství se členské obce svazku budou společně zabývat také budoucím zásobováním území Kladenska pitnou vodou v souvislosti s nedostatečnou infrastrukturou a odvádění a čištění odpadních vod. Kladensko například již několik let potřebuje nakupovat vodu ze zdroje Želivka, protože s ohledem na rozvoj regionu už stávající zdroje – vodní nádrž Klíčava a vrty v oblasti Mělnické Vrutice – nepostačují. Infrastruktura přivádějící vodu ze Želivky je však zastaralá a její obnova si vyžádá vysoké investice.

Třetí nejvíce diskutovanou oblastí spolupráce jsou nutná koncepční dopravní opatření regionu, respektive zajištění dopravní obslužnosti regionu a příprava zásadních dopravních staveb, třeba obchvatu Velkého Přítočna čili obchvatu Kladna.

„O obchvat usilujeme už patnáct let a dokonce jsme kvůli tomu před časem založili mikroregion deseti obcí - Údolí Lidického potoka. Vstupem do dobrovolného svazku doufáme, že docílíme toho, že se jednou zbavíme 1500 kamionů, které projedou denně naší vesnicí. Nejde jen o naši obec, zatíženy nákladní dopravou jsou i další vesnice na trase," potvrdil starosta Velké Přítočna Jan Burda.

Poslední výhled vytvoření obchvatu hovoří o letech 2026 ač 2027. Jedná se o státem financovanou stavu za zhruba 1 miliardu korun.

Dalšími tématy pak budou ochrana životního prostředí a ovzduší či společné nákupy energií a služeb, včetně zajištění služeb telekomunikačních, čímž by obce ušetřily veřejné finance, které pak mohou použít pro svůj další rozvoj.