Podle primátora Kladna Milana Volfa (Volba pro Kladno) by měli Kladeňáci od příštího roku nakupovat vodu od vodáren bezmála o 30 procent dráž než dosud. Místo dosavadních 115 korun za kubík mají lidé zaplatit 148 korun.

Rada města proto vyzvala akcionáře VKM, aby nárůst ceny činil maximálně necelých 13 procent a kubík vody nestál více než 130 korun. Kladno má sice ve VKM aktuálně minimální vliv, přesto by rádo uhájilo pro své obyvatele cenu nižší.

O tom, za kolik bude skutečně voda pro Kladno, rozhodnou akcionáři v závěru týdne. „Cenu vody projednává a schvaluje představenstvo společnosti Vodárny Kladno-Mělník. Nejbližší jednání představenstva VKM se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu,“ potvrdila Kladenskému deníku v úterý mluvčí společnosti VKM Lenka Kozlová.

„Ceny vody by se neměly zvedat takto nesmyslně, ale adekvátně. Kladno, Mělník, Kralupy a další města by podle předložené kalkulace VKM měla asi nejdražší vodu v republice, a to už nyní patříme mezi nejdražší regiony,“ upozorňuje kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) a podotýká, že například v sousedním (a nutno dodat bohatším regionu) hlavního města Prahy rozhodl provozovatel vodovodů a kanalizací o zvýšení ceny vodného a stočného pro příští rok pouze o 18,5 procenta na 128 korun (včetně DPH).

Na vině je zejména růst cen energií

Podle předložené kalkulace od VKM jsou jako hlavní důvody výrazného zdražení uváděny standardní indexace o inflaci, nedostatek surovin v důsledku probíhajícího konfliktu na Ukrajině, a zvláště prudký nárůst cen všech nákladových vstupů, zejména růst cen energií - podle předložených podkladů má jít o nárůst o 216 procent.

„Předkládané údaje jsou však přinejmenším diskutabilní tím spíše, že řada položek je v rámci kalkulace předkládána bez jakékoli věcné specifikace. Zejména o uváděné výši nárůstu nákladů na elektrickou energii lze mít důvodné pochybnosti a nejeví se jako hodnověrný. Návrh kalkulace také předpokládá výši inflace 18 procent, podle aktualizované zprávy Českého statistického úřadu přitom dosahuje za říjen míra inflace pouze 15,1procent,“ doplnil mluvčí kladenské radnice Vít Heral.

S ohledem na nezbytnost udržení sociálně únosné ceny vodného a stočného pro běžné odběratele pitné vody a odvádění odpadních vod (kterých je v regionu působnosti společnosti VKM více než 285 tisíc) se jeví představenstvem VKM navrhovaná výše vodného a stočného pro rok 2023 vedení města Kladna jako zcela nepřiměřená.

„Pokusíme se prosadit menší nárůst cen, ale bohužel k tomu nyní město Kladno nemá ve VKM nástroje a postavení hodné největšího akcionáře, kterého ostatní začali z nepochopitelných důvodů obcházet. Za dvouletého působení předchozí koalice Kladno krutě vypadlo ze hry, ODS to uchopila po svém a začalo se politikařit. Trápí mě to a mým úkolem bude získat pozici Kladna zpět tak, abychom ceny mohli ovládat nebo se na nich přinejmenším byli schopni dohovořit. Cítím, že alespoň Středočeské vodárny jsou a mohou být rozumným a kvalitním partnerem,“ uvedl Milan Volf.

Kalkulace pro stanovení výše ceny vodného a stočného pro rok 2023 je následující:

Představenstvo společnosti VKM projednalo na svém zasedání dne 3. listopadu 2022 kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2023 a zároveň návrh výše nájemného za pronájem vodohospodářské infrastruktury na rok 2023. Kalkulace ceny vodného a stočného byla zpracována provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a.s.

Vodné měrná jednotka cena 2022 návrh 2023 navýšení ceny v %
Cena bez DPH Kč/m3  60,29  77,47  28,49 %
Cena s DPH Kč/m3  66,32  85,21  28,49 %
Stočné měrná jednotka  cena 2022  návrh 2023  navýšení ceny v %
Cena bez DPH Kč/m3  44,61  57,26 28,35 %
Cena s DPH Kč/m3  49,07  62,98  28,35 %
Vodné a stočné měrná jednotka  cena 2022  návrh 2023 navýšení ceny v %
Cena bez DPH Kč/m3  104,90 134,72 28,43 %
Cena s DPH Kč/m3  115,39 148,20 28,43 %

Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) a Středočeské vodárny, a. s. (SVAS)
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v severní části Středočeského kraje, který zabezpečuje zásobení přes 285 tisíc občanů pitnou vodou a odkanalizování více jak 170 tisíc obyvatel. Provozování vodovodů a kanalizací v majetku VKM zajišťuje společnost Středočeské vodárny, a.s., jejímž je VKM 34% akcionářem. Majoritním akcionářem je se 66% koncern VEOLIA.

Dle výroční zprávy společnosti Středočeské vodárny, a.s. a zprávy o jejích vztazích za rok 2021 je elektrická energie nakupována od společnosti Veolia Komodity, s.r.o., která je též členem skupiny VEOLIA. Veolia komodity, s.r.o., resp. její mateřská společnost Veolia Energie ČR, jsou významnými dodavateli a dokonce výrobci elektrické energie v ČR.