Prvňáci ze Základní školy ve Vodárenské (2515) ulici v Kladně jsou letos jediní z okresu, kteří se spolu s žáky dalších třinácti škol ve Středočeském kraji zúčastňují pilotního projektu Super-Nature. Při něm se již od počátku školní docházky učí angličtinu hravou metodou Helen Doron.

Zástupkyně ředitelky pro první stupeň Monika Kosová uvedla, že na projektu se začalo pracovat již v lednu, ale v praxi ho ve škole uvedli od začátku září.„Středočeský kraj je zatím jediný, kde se tímto způsobem angličtina vyučuje. Vlastně testujeme, jestli se dá tato metoda, úspěšná v kurzech, použít i ve školství. Vymyslela ji anglická učitelka a v podstatě se jedná o výuku mateřského jazyka. Děti se anglicky učí podobně jako když se učily mluvit, tedy aniž by jazyk znaly, poslouchají ho při běžných činnostech a tím se jim dostává do podvědomí,“ uvedla Kosová.

Samozřejmě ale nejde jen o samotné sluchové cvičení. Žáčci od školy dostali set s CD a učebnici, s níž pracují v hodinách. „Vyučování je pojato hravou formou. Děti si do sešitu kreslí a vystřihují si z něj. Zpívají anglické písničky, učitelky jim pouštějí video a podobně. Kurzem je provází jedna postava, kterou má pedagog k dispozici v podobě loutky. Celé je to hodně o vzájemné spolupráci mezi vyučujícím a žákem,“ popsala.

Angličtina se ve škole tímto způsobem vyučuje ve všech čtyřech prvních ročnících a vzhledem k tomu, že se jedná o vůbec první rok zavedení systému, bude ho průběžně vyhodnocovat.

Projekt uskutečňuje Vzdělávací institut Středočeského kraje a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Kromě pořízení pomůcek bylo totiž třeba zaplatit i proškolení vyučujících pedagogů, kteří jsou na této škole tři, a vybavení. „K dispozici máme projektory, do každé učebny jsme dostali počítač a vyučující notebooky,“ dodala Kosová.