Vodní nádrž Klíčava zásobuje vodou kolem 20000 lidí. Vodu z toho zdroje odebírají například obce Lány, Nové Strašecí, Stochov, Běleč, Tuchlovice, Bratronice, Sýkořice, Mšec nebo Braškov.

Ačkoli látky ihned zlikvidovali hasiči a specializovaná firma, část z nich se dostala do potoka tekoucího do rybníka nesoucího rovněž jméno Klíčava. Ten první vlnu znečištění zachytil. Pesticid Atrazin, jehož používání je v EU zakázáno, se pak do vodní nádrže dostal jen ve velmi nízkých koncentracích.

Odběratelé pitné vody však mohou být klidní. Mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová v pátek sdělila, že vzorky odebrané na úpravnách žádné chemikálie neobsahovaly.

„A to nejen vzorky z úpraven, ale i z takzvané surové, tedy ještě neupravené vody," potvrdila Deníku mluvčí . Uniklé množství prý nepředstavuje z hlediska výroby pitné vody závažný problém. Situaci nadále monitoruje Povodí Vltavy. Koncentrace Atrazinu ve vodní nádrži se nikdy ani nepřiblížily k hygienickému limitu.

„Voda je odebírána přibližně čtrnáct metrů pod hladinou a zmíněná látka se drží v horních vrstvách. V případě přítoku kontaminované vody do úpravny je zařízení vybaveno technologií pro odstranění nebezpečné látky," konstatovala Kozlová.

V potoce Karlův Luh byly nalezeny dva kovové obaly se závadnými látkami a dřevěný sud, pravděpodobně se zbytky ložiskové vazelíny. Na břehu pak byly rozházeny plastové a papírové pytle s pesticidy a herbicidy. Jeden z nich vytáhli hasiči přímo z potoka. Vedle pytlů i v okolním terénu ležel bílý prášek, který ve vodě zezelenal.

„Při vyhodnocení odebraných vzorků z místa havárie pracovníci Povodí Vltavy zjistili kontaminaci přítoků do vodárenské nádrže Klíčava," sdělila mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová.

„Případ z počátku vyšetřovali policisté z Nového Strašecí jako přestupek. Pak ho předali odboru životního prostředí Městského úřadu v Rakovníku," popsala mluvčí policie Jana Žáčková.

Počátkem října vydal zmíněný odbor zákaz manipulace s vodou na vodních dílech na toku Klíčava a jeho přítocích. To znamená zákaz jejich vypouštění.
„Vzhledem k závažnosti havárie se záležitostí začal zabývat odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu," informovala Alida Štulajterová.

Rozbor odebraných vzorků potvrdil ropné látky, herbicidy a pesticidy. Etikety s nápisem karate a Agritox 50 na některých pytlích však neodpovídaly jejich obsahu. Byly v nich pesticidy s obsahem Atrazinu. Tato látka se u nás dnes už nevyrábí. „Proto odbor životního prostředí předal celý případ na rakovnické státní zastupitelství s podezřením na trestný čin. Věc byla v minulých dnech postoupena kriminální policii," poznamenala mluvčí policie.

Pachatel, jenž pytle v potoce a na břehu zanechal, bude v případě dopadení stíhán z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí.
Jakmile se pesticidy v Karlovu Luhu objevily, vodárny zavedly příslušná technologická opatření.

„Nikdo by si nedovolil čerpat vodu, která by neodpovídala příslušným normám. Vzorky odebíráme také u koncových odběratelů vody, to znamená v domácnostech," uvedla mluvčí vodárenské společnosti Lenka Kozlová.

Provozovatel úpravny vody posílá vzorky Povodí Vltavy, pod níž Klíčava patří. Ročně jich odebere na padesát tisíc. V případě havarijní situace mají vodárny zpracovaný přesný plán postupu. Protože tedy v tomto případě nabyla voda v přehradě Klíčava pesticidy znečištěna, nebyl prý důvod o případu veřejnosti dříve informovat.