Tato od roku 1980 pohroma ničící hlavně strom jírovec maďal, známý pod názvem kaštan koňský, se v tomto roce u nás poměrně zklidnila. Hnědé a usychající listy stromů jsou zapříčiněny výskytem housenky tohoto drobného motýlka (Cameraria ohridella s rozpětím křídel 6 až 7 mm) vyžírají v listech jírovci maďalu oválné až podlouhlé miny.

Ty se rychle rozšiřují a pokrývají prakticky celou listovou plochu. Napadené listy hnědnou, kroutí se a předčasně opadávají. Odlistěné stromy se zmlazují a často ještě koncem léta nebo na podzim kvetou. Napadány mohou být i jiné stromy, například některé druhy javorů. Podle odborníků je nejvhodnější ošetřovat kmeny jírovců na nichž se soustřeďují vylíhlí motýlci.

Ošetřují–li se koruny stromů, je toto vhodné provést již proti první generaci od dubna do května, neboť nejdříve jsou napadány spodní větve. Vrcholy osidluje až druhá generace od poloviny června do července. Mezi nejúčinnější patří spojit chemické ošetření spolu s pálením spadaných listů.

Ve Slaném se podařilo výskyt klíněnky ve značné míře zlikvidovat. Zásluhu na tom mají pracovníci Technických služeb, kteří nejen chemicky, ale i shrabováním a následným pálením listů se podílejí již řadu let na likvidaci škodícího motýlka.

Autor: Hana Tichá