O svých zástupcích pro následující čtyři roky rozhodovali v sobotu u příležitosti Mezinárodního dne nevidomých a slabozrakých lidé s tímto handicapem z Kladenska a okolí.

Přesto, že lékaři odhadují, že v celé republice může žít až 300 tisíc lidí, kteří mají vážně problémy se zrakem, nebo o něj přišli úplně, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) České republiky, jejíž členové kladenské odbočky uspořádali sobotní setkání, jich sdružuje pouze 12 tisíc.

Pro zdravého člověka se může jen myšlenka, že by přišel o zrak, jevit jako konec světa, ale tomu, kdo zavítal do hotelu na Sítné, muselo být hned jasné, že tomu tak není. Čilý ruch, debaty a hlasování asi 53 lidí ve srovnání s jinými volbami nevypadaly vůbec rozdílně.

Znovu zvolený předseda a jeden ze zakladatelů kladenské odbočky organizace Miloš Burda uvedl, že v současné době mají 88 členů nejen z Kladna, ale i dalších měst. „Jsou mezi námi lidé ne〜vidomí, slabozrací, ale i zcela zdraví, kteří mají třeba zrakov〜ě postiženého příbuzného, nebo nás jednoduše podporují. K těm patří i primář očního oddělení kladenské nemocnice Jan Blumenstein, jenž nám hodně pomáhá,“ řekl Burda.

Kromě toho, že je důležité neztrácet naději, chce to čas, trpělivost a trénink, když někdo přijde o zrak. A právě pro tyto lidi je pomoc kladenské organizace pravděpodobně tou nejdůležitější.

„Zázemí máme v Metě, kde nejen našim členům poskytujeme různé služby a poradenství. Našim cílem je pomoci lidem se zrakovým handicapem se začlenit do běžné společnosti. Půjčujeme jim pomůcku, mohou k nám docházet do cvičné kuchyňky a podobně,“ uvedl.
Na sobotním setkání volili přítomní členové svou sedmičlennou oblastní radu a tříčlennou revizní komisi.