Stěhování, přestavba a opravy ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně běží na plné obrátky. Až na lešení, po němž se pohybují dělníci na vedlejších budovách, ale návštěvníci z ruchu kolem stavby nic nevnímají a poklidný život v knihovně plyne dál. Záměr vedení instituce se tedy podařilo naplnit a kromě uzavřeného hudebního oddělení se práce čtenářů nijak nedotýkají.

Za uplynulých pět týdnů se tohoto zde ale událo hodně. Ředitelka zařízení Jiřina Kádnerová Kladenskému deníku sdělila, že byla například kompletně vyměněna okna v obou vedlejších budovách. „Byla osazena novými dřevěnými, která ale mají vlastnosti plastových. Především jsme uvítali, že citelně tlumí hluk z frekventované ulice. Tento typ oken navrhl architekt s ohledem na historii budov,“ řekla Kádnerová.

A jejich minulost skutečně není zanedbatelná. Nejstarší dům (č. p. 1624) byl postaven v roce 1903 a hlavní budova v letech 1909-1910. Nejmladší je objekt, v němž až do konce září fungovalo hudební oddělení, ten byl vybudován ve 20. - 30. letech minulého století.

Podle vedoucí technicko-ekonomického odboru Ivany Škutové byla také zbořena stará garáž mezi vedlejšími domy a dokončena hrubá stavba jejich propojení na úrovni přízemí. „Oba objekty budou po dočištění zatepleny speciálním nátěrem,“ upřesnila Škutová.

Zároveň s tím se neustále přesouvá zázemí pracovníků. Provoz hudebního oddělení bude obnoven 28. října u příležitosti Dne Středočeského kraje. Nově ho návštěvníci naleznou v prvním patře hlavní budovy.

Celý projekt bude podle náměstka středočeského hejtmana pro oblast financí a investic Marcela Hraběte, jenž knihovnu v úterý navštívil, stát zhruba 11,5 milionu korun. „Domnívám se, že přesunutí hudebního oddělení je pro čtenáře velké pozitivum, protože budou mít vše pod jednou střechou. Navíc až se do konce ledna otevře celá přístavba, bude knihovna moci fungovat v prostorách, které jim vyřeší kapacitní problémy, jež tu dosud měli,“ řekl Hrabě.

Kladenskému deníku ještě také prozradil, že v budoucnosti čeká kraj a knihovnu řešení skladovacích prostorů. „Nyní je důležité, že se dělá to, co knihovna potřebovala. Tedy aby byla modernější a zaměstnanci měli větší komfort pro práci,“ dodal náměstek.