Jako když jede na valše si musí připadat snad každý řidič, který projíždí Berounskou ulicí v Unhošti. Nerovnosti na této komunikaci jsou tak výrazné, že kdokoli i poslepu pozná, kudy vedou ke zdejším domům vodovodní a plynofikační přípojky. Tomuto tragickému stavu by ale zanedlouho měl být konec. Na novém celistvém povrchu vozovky už se začalo pracovat.

Vzhledem k tomu, že v ulici se nachází mnoho rodinných domů, musela být její oprava rozplánována na několik fází. S pracemi silničáři začali od konce města, kde se nachází domov pro seniory.

Starosta Ivan Záboj uvedl, že kromě položení nového povrchu se v ulici budou opravovat i chodníky. „Vybudujeme zde několik zálivů pro podélné stání automobilů a ulice bude osazena novými lampami. Na silnici bude také umístěno několik zpomalovacích retardérů,“ řekl.
S povrchovými pracemi se bude končit na křižovatce ulic Hájecké, U Kluziště a Melicharovy. „V posledně jmenované je přitom ještě potřeba dodělat kanalizaci,“ upřesnil Záboj.

Na rekonstrukci této ulice, včetně souvisejících prací, město ze svého rozpočtu vyčlenilo částku 8,5 milionu korun bez daně.
Podle starosty byla komunikace až dosud v neutěšeném stavu proto, že se zde v minulosti dělaly zmíněné přípojky a jednotlivé firmy po sobě silnici vždy jen zazáplatovaly.

„Její konstrukce se s každou změnou zvyšovala, a proto je ji nyní potřeba odtěžit o zhruba třicet centimetrů, abychom jednak sjednotili povrch, ale také zajistili správné odvodnění a zároveň i vjezdy do vrat,“ popsal.

Město má se zhotovitelskou firmou smluvně určený termín dokončení prací do konce roku, ale Záboj se prý domnívá, že skutečně by mohla být hotova již v listopadu.