Prvňáčci zde splnili tři úkoly, kterými dokázali, že jsou s písmenky opravdoví kamarádi. Všichni také složili čtenářský slib a poté byli Písmenkovou královnou pasováni.
Všechny děti si odnesly šerpu, průkazku do knihovny, pohádkovou knížku a Pasovací listinu, která je opravňuje používat titulu „Čtenář“ a zároveň jim ukládá povinnost chránit všechny knihy. Všem prvňáčkům ještě jednou srdečně blahopřeji, jelikož udělali ve svém prvním roce školní docházky veliký kus práce. Mgr. Iva Beznosková, třídní učitelka 1. třídy Pchery, okres Kladno