Knihovna svůj den pojala v hornickém a hutnickém stylu. „Toto téma volně navazuje na mezinárodní bienále Industriální stopy, jež se nedávno konalo v Kladně i jiných městech, a zároveň také doplňuje výstavu Industriální stopy vtisknuté do knih, jež je v u nás k vidění do konce října,“ uvedla k tématu ředitelka knihovny Jiřina Kádnerová.

Zájemci, kteří přišli knihovnu navštívit v tento den, mohli mimo jiné nahlédnout do depozitních skladů knih nebo na půdu knihovny. Hutnický styl prezentovali i její zaměstanci, kteří návštěvníky prováděli ve stylovém oblečení. Byly zde k ochutnání i tradiční poldovácké pochoutky.
„Lidé se tak mohli podívat do míst, kam jinak nemají přístup. Při této příležitosti jsme také pozvali ostatní knihovníky a zástupce obsluhovaných knihoven, se kterými spolupracujeme, aby se seznámili s vnitřním chodem zařízení. Návštěvníci si také mohli prohlédnout nově vybavenou počítačovou učebnu a seznámit se se změněným systémem půjčování v hudebním oddělení,“ řekla Kádnerová.

Zcela výjimečně včera také otevřelo svou novou budovu Sládečkovo vlastivědné muzeum, které zde uspořádalo den s tematikou Cesta do pravěku. Ta byla lákadlem především pro ty nejmenší. Táborák, pravěké placky, archeologická práce a jiné činnosti přilákaly do muzea jen v průběhu dopoledne asi 150 dětí.

„Každý z pracovníků muzea si vymyslel vlastní dílnu, v níž si děti mohly prakticky vyzkoušet činnosti související s pravěkem. Například v keramické dílně si z hliněných válečků vyráběly hrnce, protože tehdy žádné hrnčířské kruhy neexistovaly. Navíc odvezeme všechny tyto výrobky dětí na vypálení a ony si pro ně budou moci přijít. Také si samy vyzkoušely nástěnné malby uhlem, výrobu šperků z měděných drátků podle keltských vzorů, na vlastní kůži okusili, jak pohřbívali Keltové, nebo se mohly na nějakou dobu stát archeologem, hledat v zemi a slepovat rozbité keramické výrobky. S největším úspěchem se však setkal lov mamuta papírovými koulemi,“ řekla organizátorka akce Renata Malá a dodala, že hlavu slona muzeu zapůjčilo Divadlo Lampion.
„Nejvíce se mi líbilo skládání střepů a výroba keramiky,“ řekl jedenáctiletý návštěvník Adam Vorlíček.