Paměť patří bezesporu mezi podstatné kvality osobního lidského života. Jedním z významných faktorů dobré psychické kondice je zamezení rozvoje takzvané stařecké demence, která se může stát závažnou komplikací osobního života a ze soběstačného člověka činí člověka odkázaného na pomoc a péči druhých.

Jednou z účinných a významných možností jak ovlivnit kvalitu psychické odolnosti a zabránit nebo výrazně zpomalit rozvoj demence, je i trénink paměti. Právě proto knihovny po celé republice nabízejí možnost navštěvování těchto kurzů.

,,S kurzy jsem spokojený, dochází na ně jak senioři, tak studenti i jiní lidé, kteří chtějí trénovat svou paměť. Obsazenost těchto akcí je úplná, takže na seznamech máme i náhradníky docházející v případě nepřítomnosti jiných,“ uvedl Jakub Pavlík, který je zaměstnancem SVK a zároveň také jedním ze dvou vyškolených trenérů, již v seminářích vyučují.

,,Především jde o to zefektivnit práci s pamětí, která se skládá ze tří částí. Zatímco dlouhodobou a smyslovou trénovat nemůžeme, krátkodobou paměť lze ovlivnit,“ dodal Pavlík.

Nejméně paměťových chyb dělají lidé ve věku mezi šestnácti a třiadvaceti lety života. Naopak osoby starší osmdesáti let mají přibližně stejný počet pochybení jako devítiletí.

Chcete-li si vyzkoušet a seznámit se s různými metodami, díky nimž si budete moci zapamatovat postupem času například všechny české panovníky, americké prezidenty či prostý nákupní seznam, tak neváhejte a přihlašte se do kurzů, jež započnou už příští týden.