„Najdu tady vše, co potřebuji. Učebnice, beletrii i povinnou literaturu do školy,“ řekne tichým hlasem, aby zbytečně nerušila ostatní návštěvníky knihovny. Jí se však včerejší speciální den netýkal, jelikož zdejších služeb využívá již delší čas.

V celém prostoru je takové ticho, že by byl slyšet i špendlík, který spadl na zem. Ozývají se pouze tlumené údery prstů ťukajících do klávesnic od počítačů. Několik pravidelných návštěvníků je plně zabráno do četby a mladá dívka se rozhlíží po největší místnosti. Netrpělivě čeká na výdej knih, jejichž výběr zabral zcela jistě spoustu času.

Včera se totiž v kladenské Středočeské vědecké knihovně (SVK) konala akce Pololetní prázdniny, která nabídla mladším patnácti let možnost bezplatné registrace.

,,Tato myšlenka nás napadla v loňském roce, jelikož se jednodenní volno nedá nijak moc využít, tak chceme nalákat skupinu nejmladších čtenářů k nám do knihovny. Samozřejmě kvůli tomu spolupracujeme i se školami, aby se nám to povedlo,“ uvedla pracovnice Ivana Feldmanová.

Hlavní cílovou skupinou, k níž nabídka směřovala, byli žáci osmých a devátých tříd základních škol a studenti prvních ročníků na školách středních. Prozatím je nejmladších návštěvníků knihovny poměrně málo, a to necelá stovka z celkového počtu pěti tisíc čtenářů.

Po šesti hodinách pátečního provozu přibyla necelá desítka nejmladších registrovaných, další však ještě mohli přijít.

,,Akce svůj cíl splnila, a tak jsme spokojeni. Samozřejmě doufám, že ještě nějací zájemci dorazí,“ informoval zaměstnanec Jakub Pavlík.