„Zámek vlastnila společnost Garant, která ho v roce 1992 koupila od družstva Jivep. Měla plány v něm udělat muzeum historických vozidel. O areál se ale nestarala. Zámek nebyl oplocen, stále chátral, mizely z něj rámy dveří a oken a další věci. Zástupci Garantu se loni neúspěšně pokusili o jeho vyškrtnutí ze seznamu kulturních památek. Na uvedenou firmu byla už před třemi roky vyhlášena exekuce a v následné dražbě zámek získal minulý týden nadační fond, v němž má poloviční podíl obec a druhou polovinu vlastní jeho zakladatelka Magdalena Jakubíčková z Velkých Přílep,“ řekl Kladenskému deníku starosta Kolče Radek Moulis.

„O záchranu zámku jsem se začala zajímat už před šesti lety, kdy mě celý areál zaujal. Byla jsem z něj nadšená. Začala jsem se informovat o možnostech čerpání dotací z fondů EU, s jejichž pomocí by bylo možné ho opravit. Se současným vedením obce jsem nalezla shodu, která vyústila v založení Nadačního fondu Koleč,“ uvedla Magdalena Jakubíčková.

Získat zámek ve veřejné dražbě nebylo jednoduché. Nadační fond položil nejvyšší nabídku v konkurenci sedmnácti dražitelů, z nichž prý měla naprostá většina spekulativní zájem na koupi vzhledem k ploše pozemků. „Prostředky jsme získali od soukromých podnikatelů formou bezúročné půjčky. Až bude mít nadační fond příjmy a zámek začne využívat, bude ji splácet,“ informoval starosta.

Prioritou je podle něho nyní areál oplotit, sanovat bortící se zdi a stropy a vyčistit od černých skládek. „V přípravě je vyhlášení veřejné sbírky na záchranu zámku. Ještě letos bychom chtěli v přilehlém parku začít pořádat kulturní akce, jejichž výtěžek by byl investován do obnovy areálu,“ poznamenal Moulis.

„Hledáme rovněž silného partnera, s jehož pomocí bychom mohli čerpat peníze z dotačních titulů. Co se týče budoucího využití zámku, uvažujeme, že by zde byl domov a penzion pro seniory. Také památkáři nám přislíbili, že při záchraně objektů nám v co největší míře vyjdou vstříc. Nyní se obracíme na různé firmy o jakoukoliv pomoc, abychom mohli rozjet první práce. Máme toho ještě před sebou hodně k zajišťování. Nicméně věříme, že by se nám záchrana zámku mohla podařit. Přijímáme pomoc jak finanční, tak i materiální,“ doplnila Jakubíčková.

Z historie zámku:
První zmínka o sídle v obci Koleč je připomínána v roce 1690.

V první čtvrtině 18. století vlastnil ves Koleč Liborius Václav Ubelli, rytíř von Siegburg, císařský rada, který i s manželkou nechal vystavět zámeckou kapli Nejsvětější Trojice. Potomci Ubelliů nechali přestavět původní tvrz na poměrně rozlehlý honosně zařízený zámek.

Roku 1898 došlo k přístavbě zámecké kaple, která nedostačovala rostoucímu počtu věřících.

Po založení ČSR se dvůr i se zámkem v důsledku pozemkové reformy staly majetkem českého státu. Hospodařil tu, k tomu účelu v podobných případech vytvořený, státní statek. Zámek postupně chátral.

Budovy zámku byly až do roku 1991 užívány nejprve místním státním statkem, posléze družstvem JIVEP. Poté ho vlastnila firma Garant, která se dostala do finančních potíží. Novým vlastníkem zámku se minulý týden stal Nadační fond Koleč, který chce památkově chráněný objekt opravit.

Více o zámku: www.zamekkolec.ic.cz nebo www.kolec.cz
Číslo účtu nadačního fondu: 215 541 525/0300