„Účelem sbírky je shromaždit prostředky na rekonstrukci krovu a střešního pláště, stabilizaci nosných konstrukcí objektu, oplocení a zabezpečení areálu, opravy interiéru a další záležitosti,“ řekla Kladenskému deníku jedna ze zakladatelek nadačního fondu Magdaléna Jakubíčková z Velkých Přílep.
„V příštích dnech bychom chtěli začít stavět plot kolem zámeckého areálu, aby nedocházelo k další devastaci budov a navážení nepořádku. Poté začneme za pomoci dobrovolníků s úklidem," poznamenala Jakubíčková, která už v srpnu zorganizovala první dobrovolnickou brigádu, jíž se zúčastnilo čtrnáct lidí.

„Letošní rok je pro budoucnost zámku stěžejní. Chystáme se žádat o dotace na ministerstvu kultury a Středočeském kraji. Až bude vypracované přesné využití areálu, můžeme zažádat i o dotace u Evropské unie," doplnila Jakubíčková.

Památku v minulosti vlastnila společnost Garant, která se o ni nestarala, navíc se dostala do finančních potíží. Letos se ve veřejné dražbě jejím novým majitelem stal Nadační fond Koleč, jehož zakladatelem je společně s Magdalénou Jakubíčkovou také obec Koleč.