Funkcí se totiž neujali ani oslovení náhradníci odstoupivších. Počet sedmičlenného zastupitelstva tím klesl pod pět. Podle zákona nemůže dále zasedat, natož rozhodovat. V Kolči by měly být co nevidět nové volby.

Ať jsou ve věci osobní antipatie některých zastupitelů či nikoli, jisté je, že projednávání důležitých investic v obci je nyní pozastaveno a hrozí, že například nejméně dvě se nemusí vůbec uskutečnit. „Ať si o tom udělá každý obrázek sám, co se ve vsi děje. Podle toho, jaké mám signály od lidí, jsou na opozici velice naštvaní.

V současné době se snažíme sehnat posledního náhradníka Václava Bíbu, který také odevzdal svoji abdikaci, ale nepodepsanou. Následně oslovíme ministerstvo vnitra a počkáme, až vyhlásí nové volby.

Všechno se do té doby zastaví. Zatím se snažíme udržovat obec v chodu, i když máme svázané ruce. Ohrožena je milionová dotace na školu, stejně tak existence školky, která neodpovídá hygienickým požadavkům,“ uvedl místostarosta Erik Dvořák.

Zároveň upozornil na možnost, že obec bude nucena peníze vracet. Opakovaně připomněl, že prvořadé je, omezit v Kolči megalomanské akce, které se děly za předchozího vedení.

Tomu sympatizanti kolečské opozice, jejímž členem byl do složení mandátu i bývalý starosta Radek Moulis, oponují. „Vadí mi, že byla odsouhlasena starostka na plný úvazek, což nám nikdo předem neřekl.

Předchozí starosta funkci vykonával také při zaměstnání. To byl hlavní důvod proč já a kolegové nesouhlasíme s touto politikou. Pro malou obec se 650 lidmi je to drahé. Nesouhlasím ani s tím, že byly zamítnuty některé žádosti o dotace a investiční akce. Osobní důvod v tom ale z mé strany není.

Na lidské úrovni nemám se současným vedením Kolče problém,“ uvedla například Iva Jirků, která odmítá coby náhradnice sedět v zastupitelstvu. „Zastupitelkou už jsem byla. Tak, jak to řídil Radek Moulis, mi vyhovovalo. Záleží na úhlu pohledu.

Žádná jeho akce se mi nezdála megalomanská, každá měla svůj smysl a také jsem nesouhlasila se vším. Podle mě to byl nejlepší starosta široko daleko,“ doplnila Jirků.

Nejméně ze všech se ale v současných kolečských politických poměrech orientují voliči. I tak budou moci již brzy vyjádřit opakovaně svůj názor ve volbách a zvolit své favority.