Stovka dětí z různých škol regionu zde soutěžila ve čtyřech disciplínách zaměřených na bezpečnost silničního provozu. V areálu gymnázia se odehrála jízda zručnosti přes překážky, zkouška z poskytnutí první pomoci, testy z provozu na pozemní komunikaci a na dopravním hřišti si děti na kolech vyzkoušely simulovanou cestu městem podle dopravních značek. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, mladší žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd a starší sedmáci a osmáci.
„Program dopravní výchovy dětí je založen na třech základních bodech. V mateřské škole a na prvním stupni žáci obdrží základní informace o bezpečnosti silničního provozu. K této příležitosti dostávají první informační letáčky a obrázky a jejich pedagogové podklady, které mohou sloužit jako doplňky například ve výuce prvouky. Školy také vybavujeme reflexními vestami a terčíky. Základním pilířem v dopravní výchově jsou děti zhruba ve věku deseti let, kdy absolvují desetihodinový kurz, kde se učí jak se chovat jako chodec i cyklista. Kurz se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické. Tu v Kladně pořádá středisko Labyrint,“ uvedl organizátor soutěže a vedoucí sekce bezpečnosti silničního provozu z ÚAMK ČR.

„Posledním pilířem je prohloubení těchto znalostí u dětí pomocí různých soutěží a právě dopravní soutěž mladých cyklistů je z nich největší,“ dodal Pospíšil s tím, že ta je organizována celorepublikově v několika postupových kolech od školních až po republikovou a mezinárodní.

Soutěže se zúčastnili i žáci Základní školy v Moskevské ulici v Kladně, kteří v loňském regionálním kole získali v obou kategoriích druhé místo. „Řekl bych, že jsem se od loňska docela zlepšil, hlavně v první pomoci. Při jízdě zručnosti jsem se trochu škrábl, ale nejhorší byly asi testy,“ řekl Tomáš Macura.
Stejně jako on si první pomoc pochvalovala i Michaela Marušťáková ze Základní a Mateřské školy v Brandýsku. „Ve zdravovědě jsem si vybrala ošetření poraněné ruky střepem a neměla jsem žádný trestný bod. Nejhorší pro mě bylo asi upevňování řetězu při jízdě zručnosti,“ popsala.

Při jízdě na dopravním hřišti na děti dohlížela i kladenská městská policie, která nad některými přestupky mladých cyklistů musela čas od času přimhouřit oči. „Bylo hodně poznat, kteří z nich se na kole běžně pohybují. Rozdíly ve výkonech přesně ukazovaly, na jaké škole se dopravní výchově věnují a kde příliš ne. Přesto, že na hřišti řešili pouze jednoduché dopravní situace a bylo jich tam málo, docházelo tu k situacím, které by pro ně ve skutečném provozu mohly být nebezpečné,“ okomentovala dohled mluvčí strážníků Jiřina Forejtová.