Samotné vzdělávání se rozděluje podle cílové skupiny maminek na Kurz aktivního rodičovství (KARO) a Motivační kurz. Cílem obou je vybavit je potřebnými schopnostmi umožňujícími dobře skloubit roli matky s budoucí rolí v zaměstnání.

KARO je pobytový dvoutýdenní kurz, kterého se účastní maminky s dětmi a celý se koná v Domě rodin ve Smečně. Oproti tomu motivační kurz mohou zájemkyně podstoupit v Městském centru Grand ve Slaném a učebnách zdejší 3. základní školy. Hlavním záměrem je podpořit rozhodnutí matky darovat svůj čas výchově dětí, aniž by zároveň měla pocit, že ztrácí na osobních kvalitách vůči budoucímu zaměstnavateli.

Žena si ujasňuje svůj osobnostní potenciál, představy o profesi, druhu pracovně právního vztahu, ale také jak optimálně načasovat nástup do zaměstnání z pohledu rodiny. V týdnu absolvuje ucelený blok seminářů s nácvikem praktických dovedností především v oblasti komunikace a seznamuje se například i s pracovním právem.

Díky podpoře z evropských fondů vznikla v Domě rodin i mobilní počítačová učebna, kde si ženy procvičují práci na počítači. Součástí kurzu je také seminář o zdravém životním stylu, kosmetika či masáže, kondiční jízdy v autoškole a další doplňkové aktivity, jako je například keramika.

Kurzu se mohou zúčastnit společně s ubytovanými matkami také ženy z blízkého okolí , které na jednotlivé aktivity do Domu rodin denně docházejí. Během programu se o děti starají zkušené pečovatelky, takže maminky mají dostatek času na sebepoznání i odpočinek.

V letošním roce se uskutečnilo celkem pět kurzů aktivního rodičovství, jichž se zúčastnilo dvaačtyřicet matek s devětašedesáti dětmi. I motivační program se těší velkému zájmu žen. Certifikát o rekvalifikaci s celostátní platností obdrželo letos devětadvacet absolventek.