Boj proti stavbě nového obchodního komplexu, jenž má vyrůst přímo v kladenském centru, pokračuje. Zástupci města v rámci takzvané malé EIA, tedy posouzení stavby na životní prostředí, zpracovali připomínky k plánovanému projektu. Spolu s názory občanů je pak zaslali k posouzení středočeskému krajskému úřadu.

,,Chceme takzvanou velkou EIA a nejen zjišťovací řízení. Podle mého názoru by se mělo sáhnout k úpravě projektu tak, aby nadměrně nezatěžoval okolí,“ uvedl primátor Dan Jiránek. Podle představitelů města je objekt příliš velký a jednoúčelový. Je potřeba, aby došlo k přehodnocení a snížení podílu připravované komerční sféry.

Na problém jako první upozornili obyvatelé, kteří žijí v nedalekém okolí ulice Petra Bezruče. ,,Měli jsme první jednání se zástupci lidí a určitě budeme další postup společně koordinovat,“ uvedl ke vzájemné spolupráci primátor. Dodal také, že se někteří z obyvatel chystají založit občanské sdružení. Poté by měla pokračovat spolupráce i jednání, k nimž bude samozřejmě přizván i zástupce investora.

Stanoviska města i občanů jsou v řadě věcí podobná. Jako hlavní problém shledávají problematiku hluku a znečištění ovzduší. „Co se hluku týče, je v okolí trvale špatná situace. V současnosti je zde navíc zesílený provoz kvůli opravě rozdělovského mostu. Jakékoli další zesílení dopravy si z tohoto důvodu tedy nedovedu představit,“ sdělil primátor Dan Jiránek. Rovněž další zatížení ovzduší v této lokalitě není reálné. Zbourat by se měla také budova bývalého učitelského ústavu Marie Egemové z roku 1904.

„Je to povzbudivá zpráva. I když ještě není ani zdaleka vyhráno, první krok se podařil. Město i kraj berou připomínky obyvatel vážně,“ myslí si obyvatel Jan Mourek.

Stále také běží podpisová akce, v níž lidé mohou vyjádřit svůj nesouhlas s chystanou stavbou. Zatím se jich podepsalo kolem dvanácti set.

Podle závěru zjišťovacího řízení by měla mít chystaná stavba dopad na životní prostředí a zaslané připomínky jsou podstatné, takže je nutné další posuzování.

Středočeský kraj rozhodl o tom, že investor musí nechat vypracovat řádnou dokumentaci vlivu na životní prostředí a musí podrobně vyhodnotit problémové okruhy, které byly předmětem připomínek. V rámci této velké EIA se mohou opět dotčené subjekty i občané k záměru vyjadřovat, a to i při jeho veřejném projednávání.