Situace je v současné době taková, že se celou rozsáhlou dokumentací zabývá Richard Kuk, jenž zpracuje posudek o tom, jestli stavba bude mít vliv na životní prostředí nebo nikoliv.

,,Na zpracování posudku mám ze zákona lhůtu šedesáti dní, mohu ji ale prodloužit. Pak se k posudku opět budou moci vyjádřit všechny dotčené strany,“ řekl Deníku Kuk o tom, jak dlouho může zpracování zmíněného posudku trvat.

Dalším krokem v procesu o vlivu stavby na životní prostředí bude veřejné projednávání, které se podle Kuka nemusí konat pouze jednou. ,,Těch může být klidně několik. Teprve pak středočeský krajský úřad vydá stanovisko, jestli lze obchodní centrum vzhledem k jeho vlivu na okolí postavit nebo nikoliv,“ dodal muž, jenž se kladenským obchodním centrem zabývá.

Celý proces trvá zhruba rok a půl. Hned na samotném začátku začali lidé z okolí ulic Ctiborovy a Petra Bezruče sepisovat petice proti stavbě a někteří založili občanská sdružení, kterých je také několik.

Není bez zajímavosti, že se podepisují i petice podporující stavbu obchodního centra. „Připravované obchodní a společensko-zábavní centrum Central Kladno je stále ještě ve fázi projednávání. Vzhledem k tomu, že zaznamenáváme i pozitivní ohlasy k tomuto projektu, připravili jsme pro jeho příznivce možnost vyjádřit tuto podporu prostřednictvím petice,“ řekl Radim Sayed, ředitel projektů developerské skupiny Crestyl.

Podobných podpisových akcí je skutečně několik. Obchodní komplex dokonce řeší i lidé prostřednictvím internetové sociální sítě facebook, kde zatím mají převahu ti, jimž by stavba nevadila.

Na to, jestli ale bude mít obchodní a společenské centrum vliv na životní prostředí, si ještě musejí Kladeňáci počkat. Teprve pak bude osud stavby jasnější.