Přestože se ve výčtu projektů „pod čarou“ v tuto chvíli modernizace kladenské trati ocitá, akce zatím pozastavena není. „Příprava modernizace trati z Prahy do Kladna se nezastavila ani nepřerušila. Pro modernizaci obou úseků s plánovaným zahájením realizace v roce 2022, Praha-Bubny – Praha-Výstaviště a Kladno – Kladno-Ostrovec, probíhají tendry na zhotovitele a v současné době se hledá řešení jejich financování," sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Pro modernizaci trati Praha-Bubny– Praha-Výstaviště už bylo podle mluvčího řešení nalezeno. V případě modernizace trati Kladno – Kladno-Ostrovec se řešení financování investice ještě hledá. „Od toho se budou odvíjet všechny následné kroky, které v tuto chvíli není možné nijak předjímat,“ dodal Gavenda.

Tendr pro modernizaci kladenské trati byl vypsán v závěru loňského roku. Zahájení stavby je plánováno v letošním roce a zahrnuje kompletní rekonstrukci, zdvoukolejnění a elektrifikaci celého úseku. S dokončením všech etap projektu se počítá v roce 2029. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda už v závěru minulého roku řekl, že stavba zcela změní podobu železnice na území Kladna. „Její součástí je i rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Kladno, která dostane důstojnější podobu. Příprava projektu intenzivně pokračuje také pro další úseky mezi Kladnem a Prahou, aby se v roce 2029 jezdilo mezi oběma městy rychleji a zároveň pohodlněji,“ uvedl.

Součástí aktuálně soutěžené etapy Kladno – Kladno-Ostrovec bude také vybudování záchytného parkoviště P + R u stanice Kladno s kapacitou téměř 300 míst, které zajistí lepší dopravní obslužnost pro celý okres. Nový železniční svršek i spodek, protihluková opatření a zejména nasazení moderních souprav budou mít za následek snížení hluku v okolí trati a větší komfort cestujících.

V plánu je také zřízení mimoúrovňových křížení, která nahradí dnešní přejezdy a napomohou plynulejší dopravě jak na silnici, tak i na kolejích. Tímto způsobem dojde k odstranění železnice jako bariéry v území. Současně se zvýší traťová rychlost, což umožní zkrácení cestovního času. Namísto dnešních téměř 53 minut osobním vlakem bude cesta z Kladna na Masarykovo nádraží trvat méně než půl hodiny.

Akce, na které Správa železnic nemá nyní peníze
– Elektrizace trati vč. PEÚ Brno –⁠ Zastávka u Brna etapa 2. celkem 2,5 miliardy korun.
– Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –⁠ Mstětice (včetně) 2,392 miliardy korun
– ETCS Praha-Uhříněves – Praha hl. n. 315 milionů korun
– ETCS Brno-Horní Heršpice –⁠ Zastávka u Brna 486 milionů korun
– Modernizace trati Kladno (včetně) –⁠ Kladno-Ostrovec (včetně) 4 miliardy korun
– Rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Teplice v Čechách 279,5 milionu Kč
– ETCS Milovice –⁠ Praha hl. n. –⁠ tendr dosud vyhlášen není, ale je podána společná žádost o prostředky z první výzvy CEF2 se stavbou ETCS Praha-Uhříněves –⁠ Praha hl. n.