Kvůli chystané výstavbě první etapy provozu, jímž má být kompostárna, se uskutečnila tento týden na Městském úřadě ve Slaném důležitá schůzka. Přestože výsledek bude znám až 26. dubna, jisté je, že někteří úředníci z odboru životního prostředí zamýšlenou stavbou nadšeni nejsou.

„Inženýrka Vladimíra Möstlová je přesvědčena o tom, že stavba naruší ráz krajiny. Tvrdím, že potom by se nemohlo postavit nikde nic. Každá stavba je v krajině vidět a svým způsobem ji naruší,“ vyjádřil se Vratislav Rubeš, starosta Žižic, k nimž Vítov náleží

Aby byly kompostárna a následně i bioplynka co nejméně nápadné, investor, vítovský ovocnář, nechal přepracovat projekt a stavbu zapustil hlouběji do země. „Nezbývá než čekat, jak ve Slaném rozhodnou, “ dodal starosta Rubeš. O tom, že Žižičtí nepodcenili jediný detail, svědčí i návštěvy podobných zařízení v zahraničí a několikeré schůzky s občany.

Ti si po počáteční vlně nesouhlasu prosadili v roce 2010 odsunutí stavby dál za obec a vymínili si likvidaci zapáchajících produktů a kafilerních zbytků. „V kompostárně a dále pak v bioplynové stanici by se měly zpracovávat přesušené kaly z čističek odpadních vod a zbytky zemědělských plodin.

Je to suchý, čistý a tichý provoz. Budou tam sváženy produkty naše i ze vzdálených míst,“ přiblížil záměr starosta Žižic Vratislav Rubeš, jenž stavbě fandí. Současně ale nepopírá skutečnost, že zejména nákladní doprava v místě vzroste.