Kladenský deník uveřejnil v minulém týdnu článek o válce koňáků, jenž vyvolal velkou internetovou diskusi. Informace ze strany stěžovatelů hovořily o tom, že ve stáji na Sletišti, náležící TJ Sokol – jezdectví Kladno, kterou v současné době vede starosta jezdeckého oddílu Josef Král, není vše v pořádku a údajně je zde se zvířaty neodborně a nešetrně zacházeno.

Josef Král kromě provozování stáje na Sletišti vlastní i usedlost s koňmi v Libušíně. I tato skutečnost se zřejmě stala trnem v oku některým lidem. Neshody zřejmě odstartoval fakt, že tři služební koně rušeného jízdního oddílu Městské policie Kladno by mohli po jednání dnešního městského zastupitelstva připadnout právě jemu.

Dlouhodobé podezření
i osobní averze některých členů kladenského jezdeckého oddílu vůči Josefu Královi, jeho přítelkyni Kateřině Chloupkové či stájníkovi Ladislavu Kubrovi vyústily v to, že skupina protivníků dodala redakci Kladenského deníku fotografické materiály, které dokladují, jak je se zvířaty údajně špatně zacházeno.

Kladenský deník se protovydal do stáje na Sletišti již minulý týden (uvedeno v prv〜ním článku). Redaktoři neshledali žádné nedostatky. Po této reportáži se objevily nové informace nabádající redakci k návštěvě druhé Královy stáje v Libušíně.

Libušín bez závad
Zemědělská usedlost rozprostírající se na několika hektarech, kde jsou patrné známky stavebních prací a nepořádku s tím spojeného, ovšem ani po důkladném prozkoumání sta〜vu ve stájích nevydala svědectví o tom, že by s koňmi někdo špatně zacházel či nebyli dobře živeni. Nabízí se možnost, že stáje pod vedením Josefa Krále záměrně poškozuje skupina lidí, která má sama zájem o tento druh podnikání. „Jeden názorový proud se snažil od počátku získat do svého užívání jízdárnu, jež by byla po zesnulém Miloši Poncarovi výhradně určena pro komerční využití a sloužila pouze bohaté klientele,“ uvedl Josef Král.

Kvůli tomu, že o vedení jízdárny na Sletišti měla zájem i další skupina osob, ale vedení Sokola zvolilo svým starostou nakonec příchozího Josefa Krále, zřejmě celý spor odstartoval.

Nejasné skutečnosti
K podmínkám jeho zvolení mají výhrady nejen letití členové kladenského Sokola, ale i lidé ze Středočeské oblasti České jezdecké federace.
„Mohu se vyjadřovat odpovědně pouze ke sportovním výsledkům. Ty sice mají, ale ne s lidmi, které sami vychovali. Když měl pan Král v loňském roce zájem o kladenskou jízdárnu, tak se členové jezdecké federace, konkrétně i můj manžel Jiří Kuška, byli podívat ve stájích v Libušíně a úplně všechno tam v pořádku nebylo,“ uvedla sekretářka federace Eva Kušková.

„Kromě pana Krále mělo o jízdárnu zájem několik jedinců. Vyhrál to ale nakonec on. Nevím, jestli to byl úplně korektní způsob. Přivedl si svých zhruba sto padesát lidí, kteří nebyli nahlášeni do členské základny federace ani Sokola. Vše rozhodl Sokol Kladno a asi tam hrály roli různé zájmy. To nemohu ale dokázat,“ doplnila Kušková.

Tomu Josef Král oponuje. „Paní Kušková do toho nemá co mluvit. Tehdy jsem přišel s koncepcí programové náplně a návrhem hospodaření jednoty, kterou jsem veřejně nabídl každému, kdo by měl o takovýto způsob fungování jízdárny na Sletišti zájem. To se líbilo i panu Kuškovi, ale nakonec změnil názor,“ řekl Král.

Podle jeho slov není pravdou ani nařčení, že nově příchozí členové se do Sokola hlásili pouze účelově, aby zvýšili členskou základnu.
Před časem poukázala na nedostatky v libušínské a potažmo kladenské stáji i členka jízdního oddílu Městské policie Kladno Alena Purkytová, která ale nyní k problematice odmítá hovořit. „Bojím už se cokoli říci. Je mi špatně z celé této kampaně a nechci se k tomu více vyjadřovat,“ řekla strážnice.
Podobný dojem z kauzy má i předsedkyně hiporehabilitačního střediska na někdejším dole Vaňkovka Monika Wimmerová, která je přesvědčena, že klub vedou nedostatečně kompetentní osoby. „Mrzí mě, že to vypadá, jako když usiluji o koně městské policie pro svůj oddíl. Opak je pravdou. Vadilo mi pouze to, že neodborný personál pracuje s koňmi a dětmi. Chtěla jsem zamezit tomu, aby uhynuli další koně, jak se před nedávnem stalo. Nejlepší je, že vše házejí na zesnulého pana Poncara,“ konstatovala Monika Wimmerová.

Sokol stojí za Králem
„Někdejší šéf stáje Miloš Poncar oddíl prakticky zruinoval, roky neplatil nájem jednotě jezdectví. Nedělali vůbec valné hromady, byl velký chaos
v hospodaření. Asi jsme to tehdy zavinili, že jsme po nich nešli. Dneska oddíl prosperuje, ale až za pana Krále. Závody, které zjara udělal, byly pěkné a na úrovni. Jsem rád, že to má na starosti. Jemu důvěřujeme a tentokrát si to už ohlídáme,“ uvedl starosta Sokolské župy Budečské Josef Kulhavý.