Příspěvky měly názvy: Válka nadporučíka Eduarda Rádla; Před 100 lety v Albánii; Slaňáci jako letci v československých legiích na Sibiři; Padlí legionáři ze slánského hřbitova; Jaromír Petelík, rodák z Kvíčku, důstojník čs. armády; Proměny vlastnických poměrů velkostatků na Slánsku za druhé světové války;

Několik případů kladenského gestapa ze Slánska a Velvarska; Střípky z dějin československého odboje na Slánsku za druhé světové války; Dva odboje Marie Nedvědové, manželky kladenského stavitele.

Necelou stovku posluchačů, která během obou bloků konferenci navštívila, informace zcela zaujaly, jak bylo zřejmé i z přednesených dotazů a diskuze. Celodenní konferenci moderoval ředitel kladenského muzea Zdeněk Kuchyňka.

Na její závěr většina přednášejících vyjádřila poděkování slánskému zastupiteli Pavlu Bartoníčkovi. Ten je nejen hlavním organizátorem ale i editorem sborníků z jednotlivých ročníků konference.

Kladenský deník je mediálním partnerem akce.