Válku nepořádku vyhlásilo město Kladno. Jeho vedení nechalo letos zpracovat systém zajištění pořádku. Jeho cílem je například častějšími svozy a kontrolami či důraznější informovaností zvýšit čistotu v ulicích a kolem obytných domů.

Na nepořádek si obyvatelé Kladna často stěžují. „Vzhledem k tomu, že v různých částech města vznikají opakovaně černé skládky, ale i kvůli dalším faktorům, jsme se rozhodli s nepořádkem a nečistotou bojovat razantněji a koncepčněji než dosud,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek. Zároveň doplnil, že nový systém určuje na základě provedených analýz oblasti budoucích zesílených aktivit a způsoby řešení jednotlivých problémů. Důslednější úklid bude město stát navíc asi čtyři miliony korun.

„Péče o pořádek a čistotu doposud zahrnovala nakládání s odpady všeho druhu, včetně separovaných a nebezpečných, péči o veřejnou zeleň a komunikace. Zároveň souvisela i investicemi města. Na základě zmíněných analýz se ukazuje, že do budoucna bude potřeba klást důraz například na to, aby dodavatelské firmy odváděly dobrou práci, s čímž souvisí i zesílení kontrolní činnosti v terénu,“ uvedl Jiránek s tím, že se uvažuje i o jiném rozmístění odpadkových košů, a to zejména v centru města.

Za další faktory, jež významně napomohou k dosažení pořádku, považuje primátor zlepšení koordinace všech složek systému a poskytování kvalitních informací občanům.

„V dubnu jsme začali se zesíleným a rozšířeným ručním úklidem veřejných prostranství. Dále začneme zintenzivňovat svoz komunálního odpadu a hlavně úklid kontejnerových stání a zároveň zajistíme větší flexibilitu nabídky mobilního sběru nebezpečných odpadů. Zesílen bude rovněž dohled nad nakládáním s odpady ze stran podnikatelů, od května rozšiřujeme poskytování informací z této oblasti, například na webových stránkách města,“ poznamenal náměstek primátora Vojtěch Munzar.

Právě podnikatele a živnostníky chce město zapojit do uvedeného systému zajištění pořádku. „Zjevně nám přidávají obaly od zboží do kontejnerů, ale za svoz neplatí. Doporučujeme jim proto, aby se obrátili na odbor životního prostředí a zaregistrovali se. Pokud by kontrola prokázala, že do popelnic, za jejichž vyvezení finanční prostředky nehradí, ukládají odpad, hrozí jim při kontrolách sankce,“ uvedl Jiránek.

Primátor rovněž upozornil, že letos nejsou vzhledem ke klimatickým podmínkám problémy se sekáním ploch s travinami. Podle Jiránka se na kvalitnější seči projevily i loňská opatření, kdy byly nasmlouvaným firmám za špatně odvedenou práci uděleny nemalé pokuty.

Náklady města na čistotu a pořádek:
V roce 2008 bylo vynaloženo na úklid celkem:42,5 milonu Kč
V této částce je zahrnuto – blokové čištění,zimní úklid, odstraňování plevelle a vraků nebo mytí protihlukových stěn
Nejvíce bylo investováno na blokové čištění: 23,5 milionu Kč
Zimní úklid: 18,3 milionu Kč