Říká se, že kominík nosí štěstí a řada lidí, když ho potká, se pro jistotu chytne za knoflík. Je na každém, zda této pověře dává za pravdu či nikoliv. Jedno je však jisté, pravidelná návštěva kominíka ochrání vaše zdraví i majetek. Zanedbaný a neudržovaný komín může způsobit vznícení sazí či dehtu, poté hrozí prasknutí komína. Jeho ucpání brání dokonalému odvodu spalin a správné funkci spotřebiče, čímž hrozí riziko otravy či újmy na zdraví a majetku obyvatel.

Podle vyjádření mluvčí středočeských hasičů Lenky Kostkové je situace každý rok stejná. „Největší chybou jsou nevymetená a špatně ošetřená komínová tělesa. Lidé si myslí, že na návštěvě kominíka ušetří, ale v konečném důsledku přijdou o mnohem více peněz. Problémem posledních let je také neustálý úbytek zájemců o kominické řemeslo,“ uvedla mluvčí.

Výstrahou pro majitele zanedbaných komínů jsou i pokuty, které mohou hasiči na místě udělit. „Preventivně bohužel pokutovat nemůžeme, ale po vzniklém požáru ano. Když je komínové těleso velmi zanedbané, může dostat majitel i desetitisícovou pokutu a navíc nesmí komín používat do té doby, než jej zkontroluje odborník,“ vysvětlila Lenka Kostková.

Lidé nejen že mnohdy zapomínají na preventivní vyčištění komínů, ale rovněž si při užívání topidel počínají neopatrně. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru v této oblasti je například umístění hořlavých látek příliš blízko topidla. Svou roli hraje i fakt, že někteří občané přešli z plynového nebo elektrického vytápění opět na topení pevnými látkami jako je dřevo či uhlí, aniž tomu přizpůsobili komín.

Proto ještě před topnou sezonou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.

Podle kominíka Davida Poleno je mnoho komínů ve stavebním havarijním stavu. „Zejména nadstřešní části komínů jsou zcela rozpadlé a mnohdy ohrožují kolemjdoucí. Dále se docela často setkávám s rozpadlými hliníkovými vložkami na plynové kotle, které mají také svou životnost. Z řad zákazníků jsou na mně požadovány kontroly již mnoho let nepoužívaných komínů s úmyslem zapojení krbových kamen nebo krbu. Za svou krátkou praxi jsem se setkal s mnoha zcela zanesenými, zadehtovanými komíny, jež mnohdy velice ohrožovaly na zdraví a životě nejen obyvatele nemovitosti, ale i přilehlé okolí,“ popsal největší prohřešky odborník.

Minimální počet kontrol záleží na výkonu připojeného spotřebiče, druhu paliva a na celoročním či sezonním provozu. Například spotřebič tuhých paliv do 50 kW s celoročním provozem by měl být podroben kontrole čištění spádových cest alespoň čtyřikrát ročně.

Co dělat, když dojde k nejhoršímu, radí Lenka Kostková. „V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo výbuchu. Můžete se pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína,“ uvedla.