Chtějí prodat náš kostel soukromníkovi! Kdo to jakživ slyšel! Copak si může jen tak někdo koupit kostel? Co až tam budou dělat diskotéky a nebo jinou lumpárnu? Jak tohle dopadne? Kdo nám dá záruku, že z toho neudělají třeba nevěstinec?

S těmito slovy se na Kladenský deník obrátili znepokojení věřící a další obyvatelé Libušína. Překrásný novogotický kostel svatého Prokopa v Přemyslově ulici v Libušíně má prý zájem odkoupit od obce soukromník.

Kvůli tomu, že kostel byl v roce 1908 postaven místní školní radou jako školní kaple, pozemky i nemovitost náleží obci. Ta s nimi může naložit podle svého uvážení. A možná se tak co nevidět stane. Objevil se totiž vážný zájemce.

Za kostel, pozemek pod ním i přilehlý městský park nabízí tři miliony korun. Podnikatel Vladimír Kubiš zakoupil již před čtyřmi lety od obce v sousedství kostela vilu, která sloužila kdysi jako fara. Nyní by rád získal i ostatní.

Toho se věřící bojí. Přesto, že jich na pravidelné mše dochází sotva patnáct, stojí hrstka katolíků o to, aby kostel nadále sloužil svému účelu a chystají se oslovit pražského arcibiskupa Dominika Duku.

Zájemce o koupi svatostánku tvrdí, že obavy věřících jsou zbytečné a odprodej pozemků u kostela či nemovitosti může obci jenom prospět.

„V parku, který je veřejný, se potloukají nepřizpůsobivé osoby. Na schodech posedávají opilci i narkomané a močí na zeď kostela. Je to velmi nedůstojné této památky. Protože jsem se rozhodl žít s rodinou v Libušíně a bydlet v hezkém prostředí, rád bych to změnil.

Město na to prostředky nemá. Jsem proto ochoten investovat svoje peníze. Že nenajdu u všech pochopení, s tím musím počítat,“ vyjádřil svůj záměr podnikatel Vladimír Kubiš.

Podle svých slov navrhl obci několik alternativ jak dílo zvelebit. Koupit buď jen park nebo i kostel. Záleží na vedení, co schválí. Přesto se zdá bohulibý záměr mecenáše umění a sakrálních staveb lidem přinejmenším podezřelý.

„Pokud se kolem kostela přestanoupovalovat nepřizpůsobiví lidé a dělat nepořádek, nejsem proti. Ráda bych ale, aby měli věřící do kostela volný přístup a ten dál sloužil svému účelu. Jsem proto, ať mezi lidmi udělá obec průzkum, zda s tím souhlasíme nebo ne,“ vyjádřila se například Marie Novotná z Libušína.

Vzhledem k tomu, že je vše ve stadiu úvah a návrhů, také libušínský starosta Vladimír Eichler uklidňuje veřejnost tím, že záležitost kolem možného odprodeje pozemků, parku či kostela budou teprve zastupitelé projednávat.

„Není důvod se znepokojovat. Nic není domluvené. Nikomu jsme ještě nic neprodali. Návrh ze strany pana Kubiše zněl tři miliony korun, ale ani to není definitivní cena. Nikdo neřekl, že to akceptujeme,“ řekl starosta Libušína Vladimír Eichler.

Vše je sice, jak zúčastnění tvrdí, jen ve stadiu úvah, přesto byl o celé věci už zpraven i administrátor rozdělovské farnosti vikář Jaroslav Kučera. Libušínský kostel spadá do jeho gesce. Reakce na to, že by svatostánek měl přijít do soukromých rukou, byla z jeho strany spíše vlažná.

Kladenskému deníku řekl: „O možném odprodeji jsme s potenciálním zájemcem již hovořili. Kostel v Libušíně navštěvuje jen pár věřících. Jsem ale proto, aby zůstala zachována jeho funkce. Víc dělat nemohu. Kostel vlastní obec, “ sdělil farář Kučera.

Libušínským tedy nezbývá než věřit, že zastupitelé rozhodnou ve prospěch obecného blaha a případný nový majitel naloží se stavbou tak, jak nyní slibuje.

„Nerada spekuluji, ale protože vím, že partnerka pana Kubiše je Vietnamka a buddhistka, nějak mi to nejde dohromady s katolickým kostelem. Nechtěla bych se dočkat toho, že ho obeženou plotem a věřící se budou doprošovat, aby tam mohli vstoupit.

Člověk má zkrátka strach. Koupí to, vyhotoví smlouvu, opatří ji dodatkem a my už nezmůžeme nic,“ řekla žena z Libušína, která chce zůstat v anonymitě. Ani ona ale nepopírá, že od doby, kdy na sousední faře žije rodina Vladimíra Kubiše, se místo změnilo k lepšímu.

Libušínským se vesměs nelíbí, že se obec prodejem kostela zbaví povinnosti při řešení problému s nepřizpůsobivými osobami, které se poflakují kolem v přilehlém parku.

„Obec má pravomoce, jak to řešit, ale nevyužívá je. Existuje například kamerový systém. Pan Kubiš sice může mít dobré úmysly, ale až jednou zemře, nikdo neví, jak s kostelem naloží jeho dědicové,“ vyjádřil se Vladimír Bláha, jenž vykonával roky funkci kostelníka.

Stejně jako ostatním mu vadí, že se Libušín chce zříci levně majetku a neskrývá obavy z toho, že by místo po zprivatizování nemuselo být veřejnosti přístupné.

Anketa:Jaký máte názor na prodej libušínského kostela?

Pavol Kula, důchodce, Libušín. Jsem tady kostelníkem a nesouhlasím s prodejem. Kostel má zůstat obci. Postavili ho naši předkové. Nadřeli se. Dělali to pro všechny. Co by nám asi řekli.
Antonín Smutný, důchodce, Libušín. Podle mě by měla kostel vlastnit církev. V zásadě nejsem proti prodeji, ale musí to mít svá pravidla, aby do kostela mohli nadále chodit věřící.
Miroslav Lochner, nezaměstnaný, Libušín. Jsem proto, ať kostel koupí církev. Nelíbí se mi, že by ho měl vlastnit soukromník. Bojím se, že z toho udělá harém nebo nějaký jiný výdělečný podnik.
Martin Žolták, podnikatel, Libušín. Jsem věřící a do kostela chodím. Nechci, aby ho obec prodala, leda církvi. Kdo nám zaručí, že soukromá osoba ho bude dál využívat pro stávající účely?
Zuzana Mansfeldová, MD , Svinařov. Do libušínského kostela pravidelně chodím. Nechci, aby se prodal soukromníkovi, aby tam jednou udělal třeba galerii, jako se to stalo v Mělníku.