Jak uvedl kladenský farář Jiří Neliba, myšlenka otevřít kostely v pozdních večerních hodinách vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde se v roce 2005 uskutečnila první Noc kostelů. Brzy se rozšířila po celém Rakousku, postupně se začaly přidávat další země a v roce 2009 se připojily také první kostely v Čechách a na Moravě.

„V roce 2010 se Noc kostelů konala už v bezmála dvou stech městech a obcích celé republiky. Loni se zapojilo 939 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více než pět tisíc programů," informoval Neliba.

Nyní se nabízí možnost podívat se do kostelů v době mimo konání bohoslužeb. Zpřístupněny budou i prostory, do nichž se běžně nechodí, například sakristie, zvonice, bude umožněn přístup na kůr, k varhanám a podobně.

V kostelech také bude připraven doprovodný program – vystoupení dětí, komentované prohlídky interiérů, čtení z Písma svatého nebo zazpívají chrámové sbory.

„Nepůjde jen o pouhé zpřístupnění bohoslužebných prostorů. Jedná se o událost, jejímž cílem je vtáhnout návštěvníka do děje, kdy lidé vstanou večer od svých televizí a půjdou se projít do města, aby něco zažili, aby se setkali s přáteli a seznámili se s místy, kolem nichž často procházejí, ale kde třeba ještě nebyli, aby objevili něco nového," poznamenal Jiří Neliba.

Při Noci kostelů si návštěvníci nebudou moci prohlédnout jen církevní památky. Například libušínští skauti, kteří v kostele sv. Jiří příchozí přivítají, pořádají v rámci této akce výstavu 100 let českého skautingu.

„Oslavami výročí teď žijí skautské oddíly po celé zemi. Pořádají vlastní akce nebo se přidávají k projektům celostátním. Tyto aktivity jsou dobrou možností ohlédnout se za dlouhou tradicí a smyslem českého skautingu. A spojení s Nocí kostelů je výborná příležitost, jak se navíc zamyslet nad historií místa kde žijeme a podělit se o to s veřejností. Patronem skautů je svatý Jiří, a tak naše aktivita ve stejnojmenném kostele s sebou navíc nese jasnou symboliku," uvedl vedoucí skautů v Libušíně František Kotaska.

Kladno

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí Starosty Pavla, 19-22 hodin
19.00 Uvítání; 19.15 Vystoupení dětí Cirkevní MŠ Radost; 19.15 Prohlídka věže a zvonice; 19.35 Prohlídka kostela s komentářem; 19.50 Zpěv chrámového sboru kladenské farnosti; 20.10 Prohlídka varhan s hudebními ukázkami; 20.40 Vystoupení dětí ZŠ Maltézských rytířů; 20.55 Komentovaná prohlídka kostela; 21.15 Básnické modlitby církevního roku; 21.35 Violový koncert.

Kaple sv. Floriána, 19-22 hodin
19.00 Gregoriánský chorál; 19.25 Uvítání přítomných; 19.40 O kostele obecně; 20.00 Slovo o Bibli, čtení ze Starého zákona; 20.25 Vokální duchovní hudba; 20.45 Historie kaple sv. Floriána; 21.15 Hudební program; 21.45-21.55 Čtení ze Starého/Nového zákona; 21.55 Dotazy a odpovědi.

Kostel sv. Mikuláše ve Vrapicích, 19-20.20 hodin
18.30 Možnost prohlídky hřbitova; 19.00 Úvodní slovo; 19.10 Vrapické varhany; 19.40 Historie kostela sv. Mikuláše; 19.55 Vrapické zpívání – Sbor sv. Mikuláše; 20.15 Seřazení procesí ke kostelu sv. Jana v Dubí, Procesí ke sv. Janu se zpěvem poutních písní.

Kostel sv. Jana Křtitele v Dubí, 21-22 hodin
21.05 Historie kostela sv. Jana a zdejších poutí; 21.20 Barokní zpěvy – Sbor sv. Mikuláše; 21.25 Osobnost sv. Jana Křtitele; 21.35 Píseň o sv. Janu; 21.40 Čtení z kázání na den sv. Jana Křtitele od Ondřeje Františka de Waldt (1736); 22.00.

Kostel sv. Václava v Rozdělově, 15-23 hodin
15.00 Zahájení odpoledního bloku – vystoupení dětské scholičky; 15.30 Po stopách sv. Václava, hry a aktivity pro rodiče s dětmi v kostele i na farní zahradě; 15.30 Odpolední setkání s rozdělovskými varhanami; 18.00 Zvonění rozdělovských zvonů, mše svatá; 19.00 Zahájení večerního programu, 19.10 Vystoupení rozdělovského chrámového sboru, 19.20 Zapálení svíček a modlitba za zemřelé; 19.30 Zvony znějící – poslech rozdělovských zvonů; 19.45 Od beuronského slohu k umění Art Deco I. – komentovaná prohlídka rozdělovského kostela; 20.15 Společenství mladých – divadelní etudy I.; 20.30 Rozdělovské varhany – koncert; 21.15 Společenství mladých – divadelní etudy II.; 21.30 Od beuronského slohu k umění Art Deco II. – druhá komentovaná prohlídka; 22.00 Koncert farní kapely – Řeka radosti, 22.30 Zěvy z Taize – Vy všichni jste děti světla – společné zpívání meditativních zpěvů s rozsvícenými svícemi.

Kostel Československé církve evangelické, 16-21.20 hodin
16.00-17.45 Putování izraelského lidu z Egypta do země zaslíbené – sborová hra s úkoly pro děti. Začátek u klubu Spirála v 16 hodin; 17.30 Příchod do kostela; 18.00 Děti dětem – benefiční koncert ve prospěch Dětského domova Kladno – vystoupení dětí ze ZUŠ Buštěhrad a ZUŠ Kladno s jejich učiteli a hosty; 19.00 a 21.00 Komentované prohlídky budovy kostela.

Libušín

Kostel sv. Jiří, 18-24 hodin
Výstava 100 let českého skautingu, výstava – Kostel sv. Jiří.

Kostel sv. Prokopa, 20-22 hodin
18.00 Koncert – Pěvecký sbor Sluníčko; 18.30 Hra na flétny; 19.00 Přednáška Od doby kamenné po dobu římskou; 20.00 Hra na varhany; V průběhu pozdního večera zahrají Blanka Rejmanová a Šárka Fingerhutová, výstava Výrobků seniorů
z Libušína, předčítání povídek.

Slaný

Kostel Nejsvětější Trojice, 17.30-22 hodin
17.30 Mše svatá; 18.15 Eucharistická adorace; 19.30 Možnost rozhovorů s řeholníky; 20.00 Historie kostela a Řádu karmelitánů, prohlídka s výkladem; 21.00 Pásmo duchovní hudby a slova; 22.00 Otevřený kostel, možnost rozhovorů s řeholníky.

Sbor Dr. Karla Farského, 19-23 hodin
19.00 Uvítání a prohlídka sborového domu, seznámení s původními plány výstavby církevního objektu; 20.00 Od historie k současnosti husitského města Slaného, zpěv husitských písní. Královské, nebo husitské město? – možnost rozpravy; 21.00 Čemu věřili husité ve středověku a jak věří dnes, zpěv husitských písní, možnost rozpravy, 22.00 Rozhovory a přímluvné modlitby na žádost příchozích, rozloučení, přípitek.

Dolín, kostel sv. Šimona a Judy, 16-24 hodin
16 Kdo si hraje, nezlobí – dětské výtvarné dílničky; 20.00 Přivítání a dětské pásmo; 20.30 Hra na harmoniku – vnuk a děda Ježkovi; 21.00 Komorní soubor, barokní tance, zpěv, housle,flétna; 21.30 Minikoncert – hra na housle; 22.00 Valerián Pejša – kovář a povídkář pochovaný na přilehlém hřbitově, životopis a krátká ukázka z tvorby. Spojeno s příchodem nočního pochodu pořádaného Infocentrem Slaný. Sraz ve 20.30 Pod Velvarskou branou; 22.30 Šansony; 23.00 Consortium Camerale Slanense – ženský pěvecký sbor; 23.30 Ztišení, meditace.

Budeč

Kostel sv. Petra a Pavla, 20-22 hodin
20.00 Duchovní hudba gotiky a renesance; 20.30 Černošské spirituály a hra na varhany; 21.00 Výběr z biblických písní Antonína Dvořáka; 21.30 Promítání dokumentárního filmu Svatý Václav – světec, kníže, legenda.

Smečno

Kostel Nejsvětější Trojice, 20-24 hodin
20.00 Nejstarší varhany střední Evropy, minikoncert na úvod večera; 20.20 Úvodní slovo, stručná historie kostela; 21.00 Nejstarší varhany střední Evropy; 21.30 Prohlídka výtvarných děl kostela; 22.00 Nejstarší varhany střední Evropy, 22.15 Křeslo pro hosta, rozhovor s restaurátorkami smečenského kostela; 23.00 Koncert Chorus Carolinus. Součástí programu je sbírka na obnovu a péči uměleckých památek kostela a individuální prohlídka kostnice kostela při svíčkách.