Po nedávné finanční injekci, kterou kladenský špitál od kraje obdržel ve výši pětadevadesáti milionů korun, dá kraj do Kladna další peníze, aby navýšil základní kapitál tohoto zařízení. Kladenská nemocnice dostane celkem 165 milionů korun.

Pokud by se tak nestalo, zařízení by hrozilo, že nebude schopné financovat akutní potřeby, jako například mzdy zdravotnického i ostatního personálu.

„Hrozilo by také významné omezení provozů a tím i omezení dostupnosti zdravotní péče v regionu. Navýšení základního kapitálu je součástí série opatření nezbytných k oddlužení středočeských nemocnic. Kladenská ale není jediná. Výše závazků po lhůtě splatnosti, které musí nemocnice podle zákona uhradit, převyšují v kladenské nemocnici částku 200 milionů korun.

„Situace je zde dlouhodobě špatná. Minulé krajské i nemocniční vedení nevěnovalo pozornost alarmujícím hospodářským výsledkům, přestože odborný audit ukazoval na příčiny problémů," vysvětluje náměstek středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS).

Oblastní nemocnice Kladno chce v letošním roce investovat dále i do nákupu nové zdravotnické technologie, která je v havarijním stavu. Čeká ji také rekonstrukce pavilonu patologie, zateplení dvou pavilonů a obnova vozového parku. Vše za téměř 47,5 milionu korun.