Hotovo mělo být loni v prosinci. Nestalo se tak. Vedení kladenského magistrátu proto vyzve krajské radní k co nejrychlejšímu řešení vzniklé situace.

„Požadujeme, aby byly práce obnoveny, protože nynější stav je tristní," konstatoval primátor Kladna Dan Jiránek. Odbor dopravy a služeb navíc dostal za úkol vyčíslit škody, které městu vznikají na okolních komunikacích, které řidiči využívají jako objízdné trasy. „Budeme po kraji požadovat, aby nám vzniklé ztráty uhradil," prohlásil primátor.

Stále se protahující termín dokončení rekonstrukce velmi komplikuje život obyvatelům a podnikatelům z Velvarské ulice, kteří se nemohou vozy už déle než rok dostat ke svým domům, ale i lidem žijícím v okolí. „Bydlím v ulici Karla Landy. Praskají nám domy. První trhliny se objevily ve chvíli, kdy tu město dělalo kanalizaci. Když jsme si stěžovali, byli jsme odkázáni na provádějící firmu, u ní zase na doly a tak dále," řekl Kladenskému deníku Karel Kudrna ze Švermova.

„Ulice před naším domem je špatně opravená a při zvýšeném provozu se začala vozovka propadat. Když zavolám na úřad, nikdo o tom nic neví a nechce s tím mít nic společného," je přesvědčen Karel Kudrna.

„Potíže lidí v okolí chápeme, komunikace před jejich domy skutečně nejsou stavěny na takovou dopravní zátěž," sdělil kladenský primátor. Dalším problém v souvislosti s opravou Velvarské ulice vzniká zdejší škole. „Vzhledem k tomu, že se k ní auty nedostanou rodiče dětí, může to mít negativní vliv například při zápisu nových žáků," uvedl Jiránek.

„Velvarská ulice je, co se týče termínů, opravdovým extrémem. Nepočítáme-li ovšem, že nám už před lety krajští zastupitelé slíbili opravit ulice Generála Klapálka a Milady Horákové. Ovšem v nich práce nikdy zahájeny nebyly," dodal primátor.

O vyjádření požádal Kladenský deník Středočeský krajský úřad. V odpovědi zaslané mluvčí Nikol Mertinovou stojí, že stavbu financovanou z Regionálního operačního programu Střední Čechy provázejí od jejího zahájení značné komplikace a s tím spojené požadavky zhotovitele na projednání dodatečných prací. 

„Stavba je nyní oficiálně dočasně zastavena z důvodu nutnosti projednat v krajské radě tyto vícepráce a navazující administrativní kroky z pohledu zákona o veřejných zakázkách. Celou situaci ještě více zkomplikoval fakt, že při řešení těchto záležitostí byly zhotovitelem na základě geologického průzkumu avizovány další dodatečné práce na zajištění nutné sanace podloží, bez nichž není možné dílo dokončit. Tyto dodatečné práce si vyžádají další výběrové řízení s dodržením zákonných lhůt, což bude mít dopad na harmonogram stavby," informovala mluvčí.

Ve stavbě bude podle poskytnutých informací možné pokračovat až po dokončení zadání zmíněných dodatečných prací. „Jsme si plně vědomi, že dlouhodobá uzavírka komunikace komplikuje život veřejnosti i podnikatelům v této lokalitě. Je vyvíjena maximální snaha o obnovení prací a dokončení díla co nejrychleji," řekl hejtman Josef Řihák s tím, že předpokládaný termín ukončení zadávacího řízení a obnovení prací je v měsíci říjnu.