O problematice byl ihned informován odbor dopravy a služeb magistrátu města. Nebezpečné parkovací místo bylo na pozemku druhý den označeno.
„Budeme jednat se soukromým majitelem pozemku, jehož stavební úpravy probíhající v přímé blízkosti parkoviště propad krajnice způsobily,“ řekl minulý týden Kladenskému deníku vedoucí odboru dopravy a služeb Tomáš Fujan.

Dnes v ranních hodinách situace nabrala nových rozměrů. Již od časného jitra se na parkovišti prováděly stavební úpravy. Zničená krajnice a okolní odpad byly uklizeny a odstraněny. Na své první zákazníky teď čeká nově vyasfaltované parkovací místo. „Jelikož známe soukromého majitele pozemku, informovali jsme ho o propadlé krajnici. Veškeré stavební úpravy, zpevnění krajnice a nové vyasfaltování vozovky byly provedeny na jeho náklady, jelikož jeho zaviněním byl propad krajnice způsoben,“ dodal Fujan.