Zakladatelem krajské rady je devět seniorských organizací. Z Kladenska jsou zapojeny tři místní organizace Svazu důchodců ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, Český svaz žen Kladno, Levicový klub žen Kladno a Klub důchodců Poldi Kladno.

Předsedou rady se stal v tajném hlasování už zmíněný Miloslav Vajs, člen Svazu důchodců ČR a jeho představitel v evropské nestátní organizaci pro seniory – EURAG.

Nová krajská rada má sídlo v Domě techniky v ulici Cyrila Boudy na Sítné (budova stojící naproti Hotelu Kladno).Svou činnost zahájila okamžitě. Už na pondělí 8. října od 14 hodin připravila první akci, kterou bude v jednacím sále Domu techniky veřejně přístupný kulatý stůl se zástupci politických stran kandidujících v krajských volbách. Tématem bude: Co politici hodlají v kraji udělat pro seniory. „Pozváni jsou všichni představitelé stávajícího krajského zastupitelstva i některých nových uskupení," informovala Němcová.

Vstup do krajské rady seniorů je dobrovolný a je otevřený všem organizacím, které jsou členy Rady seniorů ČR. Nevznikají tím pro ně žádné finanční závazky vůči krajské radě, která bude aktivně spolupracovat se začleněnými organizacemi v otázkách jejich požadavků na řešení problematiky seniorů na úrovni komunální politiky, zdravotní péče a podobně.

„Zastupitelé kraje přislíbili krajské radě pomoc a vycházejí vstříc jejím iniciativám. Věříme, že obdobně se k tomu postaví i představitelé měst a obcí Středočeského kraje," prohlásila Hana Němcová a připomenula, že Krajská rada seniorů Středočeského kraje je nepolitickou organizací.
„Situace důchodců není v současnosti dobrá. Snažíme se jim proto alespoň touto formou nabídnout větší účast a zapojení do společenského dění v kraji," doplnila předsedkyně Krajské rady Sdružení důchodců ČR Hana Němcová.

Předvolební stůl s politiky kandidujícími do krajských voleb se uskuteční v pondělí 8. října od 14 hodin v jednacím sále Domu techniky v Kladně na Sítné. Tématem je: Co politici udělají pro to, aby se seniorům v kraji žilo lépe. Akci pořádá nově vzniklá Krajská rada seniorů Středočeského kraje. Přijďte politikům od plic říct, co vás tíží a trápí!