Zejména nyní na jaře, když zde rozkvetou koberce bledulí. Z významných rostlin se zde vyskytují nejen bledule jarní, ale i prstnatec májový, hadilka, ostřice trsnatá, sasanka hajní, orsej jarní a jiné. Početná je zde také populace bezobratlých živočichů mokřadních stanovišť, měkkýšů, pavoukovců a hmyzu. V terénu je území vymezeno červeným pruhovým značením a tabulemi s malým státním znakem. Vstup je povolen pouze po značených cestách. Oprávněně se jedná o evropsky významnou lokalitu. Třebichovická olšinka byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1987. Nedělní zážitky zprostředkovala prostřednictvím svého objektivu tuchlovická fotografka Jana Jirásková.