Podle jejího ředitele Jaroslava Jakouše by se jen naprostý blázen pokoušel z lidských ostatků získat tuto trofej. „Vše, co se zde spaluje, k nám přichází v bednách nebo v rakvích. Záleží na tom, kolik toho mají,“ uvedl Jakouš.

„Na patologii jsou ostatky naházeny do pytlů. Ty jsou posléze zavázány a vloženy do přepravních beden,“ upřesnil. Jak sdělil ředitel kladenského krematoria, rakve i bedny jsou na patologii příslušného zařízení zpevněny a uzavřeny.

„Z Bulovky sem přichází hřeby zatlučené rakve,“ řekl Jakouš. „Neznám člověka, který by se v pytlích s lidskými ostatky probíral,“ řekl. Dle jeho mínění není ani možné v pytli s mnoha ostatními částmi lidských těl najít ostatek konkrétního člověka.

Lidské ostatky jsou v dopravené bedně či rakvi rovnou spalovány. „Zde už nikdo připravené bedny neotvírá,“ dodal ředitel.

Nádoby jsou označeny místem původu. Evidence ostatků v nich uložených končí na patologickém oddělení nemocnice. V kladenském krematoriu Tranquillitas jsou ostatky likvidovány v plynových pecích. Do otvoru pece se zaváží a ohněm pálí celá rakev s ostatky. Na zadní straně pece je otvor sloužící ke vnitřní kontrole probíhající likvidace.

Pece fungují na principu vpuštění plynu do prostoru a podpálení. Uvnitř je pod neustálým proudem plynu spalován celý obsah pece.