„Projekt potrvá do prosince příštího roku. Klade si za cíl zkvalitnit výuku těchto oborů a vzbudit v žácích dlouhodobý zájem o ten, který se rozhodli studovat.

Díky spolupráci s mediálně známými odborníky budou mít možnost naučit se vařit různé speciality a uplatnit vlastní kreativitu.

Na zahraničních stážích si vyzkoušejí připravit pokrmy z kulinářsky významných lokalit Porýní, Burgundska a Toskánska, přičemž Porýní a Burgundsko jsou zároveň partnerskými regiony Středočeského kraje," řekla Taťána Jiříková z KHK.

Významnou součástí projektu jsou exkurze do firem působících v oboru a možnost diskuzí se zástupci zaměstnavatelů.

Do aktivity se mohly ale zapojit i základní školy. Žáci získávají ucelené informace o vybraném oboru a seznamují se s prostředím školy, kterou by mohli po ukončení školy navštěvovat.

„Na závěr projektu je připraven veletrh učňovských dovedností. Je určen veřejnosti , která si bude moci udělat lepší představu o tom, co vše se skrývá pod obory kuchař číšník a gastronomie," doplnila Taťána Jiříková.

Všechny aktivity přispějí podle jejích slov k tomu, že se studenti mohou stát atraktivnějšími na pracovním trhu.

Na prvním setkání ve škole na Hájích besedoval Zdeněk Pohlreich kromě dětí ze základky i se žáky Integrované střední školy Slaný. Mladí měli spoustu otázek. Zajímali se o Zdeňkovy názory i možnosti prosazení se v oboru. Podrobně se se ptali i na jeho zahraniční zkušenosti.

Kuchař žákům vyprávěl o své kariéře, na co se zaměřit, co je pro ně důležité. Několik otázek směřovalo na jeho oblíbená jídla a jejich přípravu.

„Školáci se dotazovali i na osobní život Zdeňka Pohlreicha i důvody jeho návratu ze zahraničí zpět do České republiky. Vyptávali se na práci šéfkuchaře a obtížnost při vedení restaurace.

Kuchař vyprávěl o zajímavostech svého řemesla i o vrcholu své kariéry vaření ve vlastních televizních pořadech," uzavřela Taťána Jiříkovská.