Skauti tím získají do užívání objekt za symbolickou jednu korunu, přičemž provozní náklady si budou hradit z vlastních prostředků. Do někdejší restaurace by se měli junáci stěhovat už po prázdninách.

Skautské středisko Orion, které dosud sídlí v rozdělovském věžáku ve sklepních prostorách bez oken, změnu vítá. Kromě vlastních schůzek jsou skauti pod vedením Miroslava Řezáče nakloněni variantě, že by prostory mohli využívat i další zájemci pro různé workshopy či přednášky. Standardně bude však objekt sloužit pro potřeby skautingu k oddílovým aktivitám zejména ve všedních dnech.

Skauti se radují, ale o to méně dvojice jiných zájemců, která přišla s další alternativou. Návrh ale rada neschválila. Oficiální projekt nedodala totiž dvojice včas. Dvojice Patrik Veltruský a Ondřej Novák navrhovali městu vybudovat v Podprůhonu Kreativní centrum. Předpokládané návrhy na jeho provoz byly prvních šest měsíců 450 tisíc korun s tím, že následně se náklady pokryjí z příspěvků uživatelů a externích dotací.

„Město vzalo písemný podnět dvojice na vědomí a do smlouvy se skauty dalo podmínku využití vymezených prostor městem Kladnem v rámci jím pořádaných akcí nebo akcí, na kterých se podílí. Finančně záměr Kreativního centra vedení Kladna ale nepodpořilo, jelikož pro letošní rok na něj nemá vymezené peníze a finanční rozvaha centra se nezdála radnici reálná,“ uvedl náměstek primátora města Kladna, Tomáš Kutil.

Ondřej Novák ale připomněl, že už 2. ledna se sešli s primátorem Danem Jiránkem a představili mu záměr, později se byli s primátorem i zástupkyněmi spolku Podprůhon v prostoru restaurace podívat. „Závěr byl takový, že nám pan primátor poskytne plány budovy. Ty už jsme ale nedostali. Posléze jsme se připomínali, ale to už bylo 25. února, kdy právě ten den rada města rozhodovala. Náš oficiální návrh tím pádem na stole v písemné podobě neměli a nebylo o čem rozhodovat,“ řekl Novák a poznamenal, že vzhledem k tomu, že vše prošlo schvalovacím procesem, už nic nelze rozporovat. „My jsme nezaváhali, ale nikdo nám skutečně žádný konkrétní termín nedal. Budeme proto pro Kreativní centrum hledat v Kladně jiný prostor,“ dodal Ondřej Novák.