Zakládání trvalkových ploch, květnatých pásů a druhově bohatých porostů uprostřed měst je jistou odpovědí na měnící se klima.

„V suchých letních obdobích minulých let jsou trávníky téměř všude suché a vypadají nevzhledně. Krátce střižený travní porost nedokáže udržet ani ranní rosu a města jsou vyprahlá a bez života. Situaci se snažíme částečně eliminovat omezením počtu a výšky sečí, nicméně i tak jsou města pro hmyz a drobné bezobratlé pustinou, zároveň působí samozřejmě neesteticky,“ vysvětluje primátor města Dan Jiránek a dodává: „Inspiraci pro zakládání druhově bohatých porostů můžeme najít všude ve světě. Plochy druhově bohatých porostů vytváří potravní příležitost pro mnoho druhů hmyzu včetně motýlů a zároveň působí osvěžujícím dojmem."

Před setím se nejprve musely strhnout stávající travní drny, poté byl terén upraven rotavátorem a doplněn několika centimetry bezplevelé půdy.

Vedoucí kladenské kultury Filip Zoubek při zahájení on-line projektu na facebooku Kladno žije.
Koncerty, divadlo i cvičení. Kladno ožije na facebooku

„Máme vybrané dvě směsi s různým podílem trav, trvalek a letniček,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí kladenského magistrátu Radovan Víta. „Jetelotravní směs má složení padesát procent trávy, čtyřicet jeteloviny a deset procent bylin. Nektarodárnou směs tvoří letničky a trvalky, jako jsou například vikev, vičenec, pohanka, kmín, svazenka, štírovník či řebříček,“ dodal.

Vzhledem k tomu, že většina ploch je v sídlišti, jsou plošky menší, v rozmezí 30 až 80 metrů čtverečních. Větší plocha je na Psí louce, kde je více prostoru. Ta bude mít cca 780 metrů čtverečních. Dohromady bude oseto zhruba 2 000 metrů čtverečních.

Květnaté pásy budou označené informačními cedulemi, kde zájemci najdou informace o přínosu dané plochy pro své okolí a jak se o ni bude pečovat. Zároveň bude na tabulce uvedena prosba, aby lidé květnaté plochy neničili a netrhali kvetoucí rostliny. „Prosíme veřejnost, aby se k záhonům chovala ohleduplně. Není vhodné do osetých ploch chodit, pouštět do nich děti nebo psy. Drobnější plošky jsme volili i proto, aby lidé nepřišli o své travnaté plochy v sídlištích, kde si mohou hrát děti nebo lidé venčit psí miláčky. Prostor bude pro všechny dostatečný,“ doplnil vedoucí odboru Radovan Víta.

Květinové pásy se sekají jen dvakrát do roka. Veškerou péči o ně budou zajišťovat pracovníci údržby zeleně, od zálivky přes seče. „Doufáme, že si hezké životní prostředí nebudeme sami ničit. Samozřejmě uvítáme, pomohou-li nám občané nové plochy chránit před vandalstvím,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek. Na první barevné květy si bude nutné pár týdnů ještě počkat.

„V prvním roce vypadá většina ploch nesekaně až zanedbaně, protože trvalky kvetou až v druhém roce a systém sečí je specifický. Z těchto důvodů se do směsí přidává určitý podíl letniček, které pomohou překonat toto období a zdobí plochy již několik týdnů a měsíců po vysetí. V druhém roce už by ale porost měl být zapojený a měly by kvést vyseté trvalky,“ upozornil primátor.

Ilustrační foto
Pizzerie daruje denně pizzu do nemocnice
Slánští gymnazisté míchají dezinfekci pro Slaný už týden. Snímek z doby, kdy ještě nebyly povinné roušky.
Slánští gymnazisté v akci: Vyrábějí dezinfekci a ochranné štíty pro doktory