Kvůli tomu, že v této lokalitě existuje pouze ta dešťová, došlo zde několikrát i k ekologické havárii na tamním Mlýnském rybníku, kde opakovaně uhynuly metráky nasazených ryb.

Kvůli tomu, že zřejmě někteří místní obyvatelé či podnikatelé důsledně nedodrželi ekologické zásady, stalo se opakovaně, že ropné produkty i jiné cizorodé látky pronikly až do vod rybníka a cestou po proudu kontaminovaly i další zdroje.

Po sousedním Kvíčku by se kromě Kvíce měly dočkat kanalizace i další místní části jako Želevčice, Dolín či Trpoměchy. Výběrové řízení na zhotovení kanalizace ve Kvíci má v současné chvíli i svého vítěze. Z pěti podaných přihlášek byla nejúspěšnější slánská společnost FiSa, která vyhrála díky nejnižší nabídnuté ceně, a to ve výši téměř 22 milionů korun.

„Podle informací, která společnost dodala, by měla být v ideálním případě, což ale zároveň nepředpokládám, stavba zahájena již prvního března a dokončena jedenatřicátého října, přičemž dotaci poskytne ministerstvo zemědělství ve výši padesáti procent,“ sdělil Starosta Rubík.

Přestože ze strany některých radních zazněl nesouhlas, proč nebyl přizván do výběrové komise někdo z jejich řad, bylo jim následně vysvětleno, že veškerá hodnocení pro daný návrh se uskutečňují prostřednictvím programů zadaných přímo v počítači a přítomnost laiků je v takovém případě vcelku zbytečná.

„V důsledku to vypadá tak, že je přivezen výsledek celé soutěže, který počítač vyhodnotí a členové komise pouze následně posoudí, jestli nedošlo k nějakému zkreslení ze strany firmy, jež pro nás tuto práci dělá. Všichni zasedající mají stejnou výši bodového ohodnocení, čili subjektivní faktor je prakticky nulový. Ovlivnit výsledek soutěže tedy beztoho nemají šanci,“ doplnil Starosta Rubík.