Z důvodu efektivního využití období uzávěry hlavní dráhy, které negativně ovlivňuje hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, budou v tomto období na dráze a v její blízkosti provedeny další nezbytné práce včetně odgumování.

"Jsme si vědomi, že toto dočasné opatření ovlivní hlukovou situaci v okolí letiště, nicméně pro podobné situace nemáme jinou možnost. Situaci vyřeší až výstavba paralelní dráhy, která v případě nutnosti převezme veškerý provoz a vedlejší dráha se po jejím zprovoznění zcela přestane užívat. Věříme, že nám počasí umožní realizovat všechny práce podle plánovaného harmonogramu," říká tiskový mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.

V noci do Prahy pouze s tiššími letadly

Letiště Praha zavedlo navíc významné změny v hlukových poplatcích s cílem přísněji regulovat noční provoz a motivovat dopravce k nasazování tišších letadel. Jedná se o opatření, které navazuje na dlouhodobou snahu letiště snižovat hlukovou zátěž v blízkém okolí, a reakci na vzrůstající zájem o létání. Pro okolí letiště je zároveň pozitivní, že loňský rekord v počtu cestujících neznamenal rekordní počet vzletů a přistání, který z důvodu lepšího plánování naplněnosti letadel zdaleka nedosáhl výše leteckých pohybů rekordního roku 2008. Nově nastavené hlukové kategorie lépe zohlední velké rozdíly v hlukových vlastnostech letadel, za ta hlučnější a také za noční provoz zaplatí dopravci významně více.

Finanční prostředky vybrané tímto způsobem od leteckých společností jsou využívány pouze na financování protihlukových opatření v blízkém okolí letiště či na monitoring hluku na stacionárních i mobilních stanicích. Hlukový poplatek je jedním z nástrojů komplexního přístupu k řešení hluku z leteckého provozu, který je na Letišti Praha aplikován. Mezi další řešení regulující hluk patří řada provozních opatření, např. pravidla omezující použití reverzního tahu motorů při brždění letadel nebo pravidla pro provádění motorových zkoušek. Nový ceník byl v souladu s platnou legislativou projednán předem s leteckými společnostmi a je platný od 25. 3. 2018 do 30. 3. 2019.